СциталисСциталисScytalusСциталисScitalisв средневековых европейских бестиариях змея с гипнотическим рисунком на шкурев средневековых европейских бестиариях змея с гипнотическим рисунком на шкуреwąż, nazwę od tego bierze, że skórę ma lśniącą i barwną, która tysiącem kolorów się mieni i błyszczyв средневековых европейских бестиариях змея с гипнотическим рисунком на шкуреAfrican snake so hot that even in winter it sheds, and also having gleaming back which has hypnotizing effect on its victim