Альхимович, Казимир (Kazimierz Alchimowicz, Казімер Альхімовіч)