Китао, Масаёси (北尾 政美, Masayoshi Kitao, 鍬形蕙斎, Kuwagata Keisai, Keisai Masayoshi, Sanko, Akabane, Tsugusane, Tsuguzane, Shoshin, Shikei, Sanjiro, Mugino Orochimaro, Kisho Tengo)