Мифология

Фольклор Терского берега Кольского полуострова

Терский берег
(былички, бывальщины и прочее)

.

"Иллюстрированный ночной парад 100 демонов" (画図百鬼夜行, Gazu Hyakki Yagyō, 1776)

Первый из четырех изданных "демонических" альбомов иллюстраций культового японского художника Ториямы Сэкиэна (Toriyama Sekien, 鳥山 石燕).

Часть первая "Инь" (陰)

Исследование о вовкалаках на основании белорусских поверий

Описание

Дзядуля ў цудоўнай шапцы

У час хроснага ходу ў Велікодную ноч трэба з запаленай свечкай, што гарэла ў царкве ў перадсвяточны тыдзень, лезці на гарышча. Там за комінам знойдзеш нямоглага дзядулю ў шапцы-каўпаку. Калі яе сарвеш і ўцычэш ад дзядулі, будзеш невідзімкаю кожны раз, як гэтую шапку надзенеш. Затое калі стары зловіць на гарышчы — адразу памрэш.

Е.Р.Романовъ "Бѣлорусскiй сборникъ", 1912 (813: Вып.8, с.293 по 449: №360, с.117)

Нячысцікі

Дзед мой пакойный расказваў, што раз ішоў ён позна вечарам дадому. А тут недалёка раньша балота была. Дак ён ідзе міма таго балота, тут як выскачыць перад ім няведама хто да давай крычаць, плясаць круга яго. Павялі ў балота, кажа, пасадзілі пасярэдзіне на пень (а дзе ж той пень у балоце, мабыць, на купіну) да і давай усе плясаць, песні пець. Ён кажа: "Хлопцы, пусціце мяне дамой!" А яны скачуць, усе скачуць да кажуць: "Пасядзі, пасядзі з намі яшчэ." Толькі после дванаццаці часоў прыходзіць дзед дадому, па пояс мокры, запыханы, да і расказвае ўсё гэтае.

Беларускія паданні і легенды

Серия книг "Сказки и мифы народов Востока"

Полный список книг серии "Сказки и мифы народов Востока", а также ряд книг схожей тематики того же издательства:

Абазинские народные сказки (1985) pdf, 18M
Абхазский народные сказки (1975) pdf, 11M
Аварские народные сказки (1972) pdf, 5M

RSS-материал