БожонткаБожонткаBożątkoБожонткаBozhontkaв польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещенияв польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещенияw mitologii polskiej i śląskiej, niewidzialnie żyjący w domu duch dziecka zmarłego przed chrztemв польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещенияin Polish Folklore is a soul of unbaptized child