ЛовидухЛовидухŁapiduchЛовидухЛовидухв фольклоре лясовяков с юго-востока Польши лесной демон из Сандомирской пущи, охотящийся на неприкаянные душив фольклоре лясовяков с юго-востока Польши лесной демон из Сандомирской пущи, охотящийся на неприкаянные душиpostać demoniczna z wierzeń Lasowiaków Puszczy Sandomierskiej, czyhająca na pokutujące dusze i dręcząca jeв фольклоре лясовяков с юго-востока Польши лесной демон из Сандомирской пущи, охотящийся на неприкаянные душив фольклоре лясовяков с юго-востока Польши лесной демон из Сандомирской пущи, охотящийся на неприкаянные души