Чудовище из Шо

Чудовище из Шо
Чудовище из Шосогласно записей из деревни Шо Глубокского района Витебской области Беларуси, чудовище в облике летающего толстоголового теленка
Чудовище из Шосогласно записей из деревни Шо Глубокского района Витебской области Беларуси, чудовище в облике летающего толстоголового теленка
Пачвара з Шопаводле запісаў з вёскі Шо Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці Беларусі, пачвара ў абліччы лятаючага таўстагаловага бязрогага цяля
Чудовище из Шосогласно записей из деревни Шо Глубокского района Витебской области Беларуси, чудовище в облике летающего толстоголового теленка
Чудовище из Шосогласно записей из деревни Шо Глубокского района Витебской области Беларуси, чудовище в облике летающего толстоголового теленка
Пачвара з Шооригинальное белорусского написание названия чудовища из Шооригинальное белорусского написание названия чудовища из Шооригинальное белорусского написание названия чудовища из Шооригинальное белорусского написание названия чудовища из Шооригинальное белорусского написание названия чудовища из Шо

Согласно записей из деревни Шо Глубокского района Витебской области Беларуси, чудовище в облике летающего толстоголового безрогого теленка:

А вот яшчэ вам раскажу. Я не знаю, як гэта было ў маёй сястрыцы, і баялася яна ісці ў той сарай за сенам, бо мужык павешаўся, а карова блізка. І сабярэць у карзіну, а утрам запаліць свет і гэта сена карове паложыць, а ўжо ў пуню яна не шла. І гаворыць: «Вышла на волю, стаю, а чую нехта ідзець. Адчыняюцца дзверы з той паветачкі, а там дужа наклон бальшы. Вот трошачкі паадчыніліся гэтыя дзверы, а ў нас сабачка быў чорненькі, звалі Філька… І я падумала, што ён не адчыніць гэтых дзвярэй, а тады, — гаворыць, — адчыніліся дзверы ва ўсю».

Гэта ніякія не басні, не сказкі, мусіць, ёй плоха са страху стала. І гаворыць: «Расчыніліся дзьверы ва ўсю і ажно хлопнулі па сцяне, выскаквае з гэтай паветкі нейкі, ну, не Філька ж». Яна гаворыць, што быў не пахож на сабаку — бальшы, як цялёнак. А яна гаворыць, што добра відзела на снягу — галава таўстая, а шыя кароценькая. Тут шыя такая таўстая, а на нагах чобаты, а хвост, гаворыць, доўгі, ну на канцы задзёрнуты. А рог не было. Гаворыць: «І каля хаты, і каля сцежкі прайшоў, а я разглядзелася, што ён у бульбу не палез і паляцеў — відзела доўгі хвост, які па снягу пацягнуўся». Я ў такое не веру.

Запісалі Т.Валодзіна і Ў.Лобач у 2007 годзе ў вёсцы Шо Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ад Жаваранак Зоі Мікалаеўны, 1953 г.н. (1178: с.89-90)

А вот еще вам расскажу. Я не знаю, как это было у моей сестрицы, и боялась она идти в тот сарай за сеном, ведь мужик повесился, а корова близко. И соберет в корзину, а утром зажжет свет и это сено корове положит, а уж на сеновал она не шла. И говорит: «Вышла наружу, стою, а слышу, кто-то идет. Открывается дверь с той поветочки*, а там очень наклон большой. Вот немножечко приоткрылись эти двери, а у нас собачка была черненькая, звали Филька... и я подумала, что он не откроет этих дверей, а тогда, — говорит, — открылась дверь во всю».

Это никакие не басни, не сказки, наверное, ей плохо со страха стало. И говорит: «Распахнулась дверь во всю и даже хлопнула по стене, выскакивает из этой поветки какой-то, ну, не Филька же». Она говорит, что был не похож на собаку — большой, как теленок. А она говорит, что хорошо видела на снегу — голова толстая, а шея коротенькая. Здесь шея такая толстая, а на ногах сапоги, а хвост, говорит, длинный, да на конце вздернутый. А рогов не было. Говорит: «И возле избы, и у тропинки прошел, а я разглядела, что он в картошку не полез и улетел — видела длинный хвост, который по снегу потянулся». Я в такое не верю.

Записали Т.Володина и В.Лобач в 2007 году в деревне Шо Глубокского района Витебской области Беларуси от Жаворонок Зои Николаевны, 1953 г.р. (1178: с.89-90)

Паводле запісаў з вёскі Шо Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці Беларусі, пачвара ў абліччы лятаючага таўстагаловага бязрогага цяля:

А вот яшчэ вам раскажу. Я не знаю, як гэта было ў маёй сястрыцы, і баялася яна ісці ў той сарай за сенам, бо мужык павешаўся, а карова блізка. І сабярэць у карзіну, а утрам запаліць свет і гэта сена карове паложыць, а ўжо ў пуню яна не шла. І гаворыць: «Вышла на волю, стаю, а чую нехта ідзець. Адчыняюцца дзверы з той паветачкі, а там дужа наклон бальшы. Вот трошачкі паадчыніліся гэтыя дзверы, а ў нас сабачка быў чорненькі, звалі Філька… І я падумала, што ён не адчыніць гэтых дзвярэй, а тады, — гаворыць, — адчыніліся дзверы ва ўсю».

Гэта ніякія не басні, не сказкі, мусіць, ёй плоха са страху стала. І гаворыць: «Расчыніліся дзьверы ва ўсю і ажно хлопнулі па сцяне, выскаквае з гэтай паветкі нейкі, ну, не Філька ж». Яна гаворыць, што быў не пахож на сабаку — бальшы, як цялёнак. А яна гаворыць, што добра відзела на снягу — галава таўстая, а шыя кароценькая. Тут шыя такая таўстая, а на нагах чобаты, а хвост, гаворыць, доўгі, ну на канцы задзёрнуты. А рог не было. Гаворыць: «І каля хаты, і каля сцежкі прайшоў, а я разглядзелася, што ён у бульбу не палез і паляцеў — відзела доўгі хвост, які па снягу пацягнуўся». Я ў такое не веру.

Запісалі Т.Валодзіна і Ў.Лобач у 2007 годзе ў вёсцы Шо Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ад Жаваранак Зоі Мікалаеўны, 1953 г.н. (1178: с.89-90)

А вось яшчэ вам распавяду. Я не ведаю, як гэта было ў маёй сястрыцы, і баялася яна ісці ў той хлеў за сенам, бо мужык павесіўся, а карова блізка. І збярэ ў кошык, а раніцай запаліць святло і гэта сена карове пакладзе, а ўжо ў пуню яна не ішла. І кажа: «Выйшла вонкі, стаю, а чую, нехта ідзе. Адчыняюцца дзверы з той паветачкі*, а там вельмі нахіл вялікі. Вот трошачкі паадчыніліся гэтыя дзверы, а ў нас сабачка быў чорненькі, звалі Філька... І я падумала, што ён не адчыніць гэтых дзвярэй, а тады, — кажа, — адчыніліся дзверы ва ўсю».

Гэта ніякія не байкі, не казкі, напэўна, ёй дрэнна са страху стала. І кажа: «Расчыніліся дзверы ва ўсю і нават грукнулі па сцяне, выскоквае з гэтай паветкі нейкі, ну, не Філька ж". Яна кажа, што быў не падобны на сабаку — вялікі, як цяля. А яна кажа, што добра бачыла на снезе — галава тоўстая, а шыя кароценькая. Тут шыя такая тоўстая, а на нагах боты, а хвост, кажа, доўгі, ды на канцы кірпаты. А рагоў не было. Кажа: «І каля хаты, і ў сцежкі прайшоў, а я разгледзела, што ён у бульбу не палез і паляцеў — бачыла доўгі хвост, які па снезе пацягнуўся». Я ў такое ня веру.

Запісалі Т.Валодзіна і Ў.Лобач у 2007 годзе ў вёсцы Шо Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ад Жаваранак Зоі Мікалаеўны, 1953 г.н. (1178: с.89-90)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Штучка (минимум инфы, как правило из одного источника, по существу просто попавшемуся под руку, с большой вероятностью, что больше о нем не найти)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/chudovishche-s-sho
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
15 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Караконджалы — в фольклоре балканских народов ночные зимние демоны, сродни русским шуликунам
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Рагана — в литовской и латышской мифологии вредоносное существо, оборотень, ведьма
Ставры и Гавры — в белорусской мифологии два пса князя Боя, прародителя населения белорусского края
Дитя Красного болота — призрак Красного болота под Мозырем Гомельской области Беларуси, девочка с глазами цвета мутной воды, которая предлагает заблудившемуся страннику горсть волчьих ягод
Гайтраш — в фольклоре Йоркшира призрачное существо, способное принимать форму собаки, лошади или козла, встреча с которым сулит смерть
Хованец — в украинском фольклоре домовой дух, приносящий богатство, но, как правило, забирающий душу хозяина после его смерти
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Меша — в белорусской мифологии некий проклятый дух в облике небольшого черного лохматого зверя, не приносящий вреда, но пугающий по ночам
Паморак — в белорусском фольклоре олицетворение одноименного явления — мора, прежде всего падежа скота
Островецкий цмок — региональный подвид цмока-дракона, локализованный на северо-востоке Гродненской области Беларуси
Здухач — по сербским и черногорским поверьям, человек или животное с демоническими свойствами, обладающие способностью бороться с непогодой, защищать свои угодья от нападения других атмосферных демонов
Торгейров бычок — в исландском фольклоре призрак быка со свисающей шкурой, созданный колдуном из копыт и костей для насылания на обидчиков
Блуд — в восточно-славянском фольклоре лесной дух, который сбивает с дороги путников, заставляет их плутать по лесу, заводит в болото или чащу
Собака с человечьей головой из Верхополья — злобное существо из локальной былички, записанной в деревне Верхополье Брянской области России
Муриоше — согласно бретонскому фольклору, вредоносные демоны-оборотни, особенно опасные для детей
Улишица — по белорусскому поверью, лесная или водяная демоница, обросшая коровьими волосами, с небольшим хвостом, широким приплюснутым носом, красными глазами, и широким, чуть ли не до ушей ртом
Серая панда Любчанского замка — согласно локальной легенде, призрак измазанной пеплом панды, обитавшей в Любчанском замке под Новогрудком, на северо-западе Беларуси
Тайлипо — в фольклоре восточных штатов США, похожее на кошку крупное существо с чрезмерно длинным хвостом и способностью к человеческой речи