Водяной, его жена и служанка (Vodník, vodníkova žena, vodníkova děvečka). Чешская легенда из собрания Карела Яромира Эрбена

Водяной, его жена и служанка (Vodník, vodníkova žena, vodníkova děvečka)

Чешская легенда из собрания Карела Яромира Эрбена

Vodník

V Praze a v Podskalí často prý ho vídali k večeru na vorách. Za dne vyvěšoval nad vodou pěkné červené pentličky, jakmile se těch některé dítě dotklo, hned bylo ve vodě a utopilo se. Přívozníci už je znali a říkali doma: "Vyskakují zase pentličky, ať děti k vodě nechodí!" Vodník chodíval také na jarmarky a dobře už ho znali: míval zelený kabát, z levého šosu mu kapalo, u levé ruky mu scházel palec a huhňal. Prodavači na jarmarce rádi ho viděli, a zvláště ševci, volajíce na něj, aby jim dal počinek. Jemu prvnímu nejraději prodávali, protože měli potom v odbytu štěstí. Navečer chodíval vodník někdy také do hospody na pivo, a tu se vždycky šenkýřky těšily: "Ten zelený pán sem jde, to budeme mít moc lidu!" Kamkoli přišel, vždycky se tam sešlo přemnoho lidu, ale vždycky také o půlnoci nastala pranice a někdo v ní byl zabit. Jednou prý ho chytili na nastražená lýka, ve kterých se prý nemůže hnouti. Tu začal žalostně prositi: "Ach, jen mne pusťte, jen mne pusťte, jen tentokrát mne pusťte! už nikomu neublížím". A když ho pustili, dal se do hlasitého smíchu a žluňk do vody!

Vodníkova žena

Žena Vodníkova vycházela také častěji z vody ven, říkali jí Sára. Jedna chalupnice seznámila se s ní a měly se rády, žena Vodníkova často ji navštěvovala, a když chalupnice s ní chtěla mluviti, vyšla jen k vodě a zavolala: "Sára!" a Vodníková hned se jí ozvala a vyšla z vody ven. Potom chalupnice slehla a udělala Vodníkovu ženu svému dítěti kmotrou. Když pak to dítě povyrostlo, vzala je jednou žena Vodníkova s sebou do svého domu. Přišly k vodě, Vodníková mrštila proutkem na vodu a udělaly se dolů schody jako do sklepa. Vodník nebyl doma, v jeho stavení vidělo to dítě na stole celou řadu pokliček i ptalo se, co to? Vodníková odpověděla: "Nesahej na to, jsou pod tím duše utopených." Ale když Vodníková poodešla, dítě ze zvědavosti své přece jednu pokličku pozvedlo a jedna duše odtud vyletěla. Když potom Vodníková zase přišla, hned poznala, co se stalo, a honem vyvedla dítě z vody ven, prvé nežli by Vodník přišel, aby ho snad proto neutopil.

Vodníkova děvečka

Jednou prý také nějaká děvečka u Vodníka sloužila. Měla na práci hospodářství. Ale kdykoli Vodník odcházel, vždycky jí přikazoval, aby žádné pokličky s hrnců nesundavala. A bylo tam mnoho hrnců pokličkami přikrytých. Děvečka byla zvědavá, a chodíc okolo, klepala na hrnce, a zdálo se jí, že jsou všecky prázdné, až když potom na poslední hrnec zaklepala, něco se jí tam ozvalo a zapísklo. I odkryla pokličku a z hrnce vyletěla dušička a děkovala jí, že ji vypustila z vězení. "A já ti za to odsloužím, že budeš šťastná." Potom, když Vodník se vrátil, hned to poznal, řka: "Tys odkryla pokličku!" Děvečka dala se do prošení, aby se nehněval, a on jí to sice odpustil, ale musila hned od něho ze služby jíti.

Водяной

В Праге, в Подскальи, видели его, говорят, часто под вечер на плотах. Днем он развешивал над водой красивые красные ленты: только какой ребенок до них дотронется, так сейчас же упадет в воду и утонет. Перевозчики знали это и говорили дома:

— Опять показались ленты. Пусть дети не подходят к воде!

Ходил Водяной и на ярмарки, и там его хорошо знали. На нем был всегда зеленый сюртук, с левой полы его капало, на левой руке у него не хватало одного пальца, и он гнусавил. Торговцы на ярмарке были очень довольны, когда видели его, — особенно сапожники, — и зазывали его сделать почин. Ему первому они охотней всего продавали, потому что после этого торговля шла бойко. Вечером водяной шел в трактир — пить пиво, и тут все шинкарки радовались:

— Идет зеленый барин, теперь будет пропасть народу.

Куда он приходил, там всегда собиралось очень много народу, но всегда в полночь затевалась драка и кого-нибудь убивали.

Как-то раз, говорят, связали его накрепко лыками, так что он не мог пошевелиться. Он жалобно взмолился:

— Ах, отпустите меня, отпустите, отпустите только на этот раз! Больше ни к кому не подойду.

А когда его отпустили, он громко засмеялся и — бултых в воду!

Жена водяного

Жена Водяного тоже часто выходила из воды. Звали ее Сара. Одна хозяйка познакомилась с ней и подружилась. Жена Водяного часто ее навещала. Когда этой женщине хотелось с ней поговорить, она подходила к реке и звала:

— Сара!

И жена Водяного тотчас отзывалась и выходила из воды.

Эта женщина родила и позвала жену Водяного в крестные матери.

Когда ребенок подрос, жена Водяного как-то раз взяла его к себе в дом. Подошли они к реке. Жена Водяного кинула в реку прутик и сделалась лестница вниз, будто в погреб. Водяного не было дома. Ребенок увидел у него па столе целый ряд крышек и спросил, что это такое.

— Не трогай их: под ними души утопленников, — ответила жена Водяного.

Но когда она вышла, ребенок из любопытства все-таки приподнял одну крышку, и оттуда вылетела душа. Когда жена Водяного вернулась, она сразу поняла, что случилось, и поскорей вывела ребенка из реки, пока не пришел Водяной и не утопил его за это.

Служанка водяного

Служила, говорят, у Водяного одна девушка в работницах. Все хозяйство у нее на руках было. Но когда Водяной уходил из дому, он всякий раз приказывал, чтобы она ни с одного горшка крышки не снимала. А было там много горшков, закрытых крышками. Девушка была любопытная; проходя мимо, она постучала по последнему горшку, там что-то отозвалось и запищало. Она открыла крышку. Оттуда вылетела душа и стала благодарить ее за то, что она выпустила ее из темницы.

— Я тебе это отслужу, — ты будешь счастлива.

Когда Водяной вернулся, он тотчас узнал, что случилось, и говорит:

— Ты открыла крышку!

Девушка стала просить, чтобы он не сердился, но, хотя он ее и простил, ей пришлось сейчас же уйти с этого места (1588: с.262-264).

Vodník

V Praze a v Podskalí často prý ho vídali k večeru na vorách. Za dne vyvěšoval nad vodou pěkné červené pentličky, jakmile se těch některé dítě dotklo, hned bylo ve vodě a utopilo se. Přívozníci už je znali a říkali doma: "Vyskakují zase pentličky, ať děti k vodě nechodí!" Vodník chodíval také na jarmarky a dobře už ho znali: míval zelený kabát, z levého šosu mu kapalo, u levé ruky mu scházel palec a huhňal. Prodavači na jarmarce rádi ho viděli, a zvláště ševci, volajíce na něj, aby jim dal počinek. Jemu prvnímu nejraději prodávali, protože měli potom v odbytu štěstí. Navečer chodíval vodník někdy také do hospody na pivo, a tu se vždycky šenkýřky těšily: "Ten zelený pán sem jde, to budeme mít moc lidu!" Kamkoli přišel, vždycky se tam sešlo přemnoho lidu, ale vždycky také o půlnoci nastala pranice a někdo v ní byl zabit. Jednou prý ho chytili na nastražená lýka, ve kterých se prý nemůže hnouti. Tu začal žalostně prositi: "Ach, jen mne pusťte, jen mne pusťte, jen tentokrát mne pusťte! už nikomu neublížím". A když ho pustili, dal se do hlasitého smíchu a žluňk do vody!

Vodníkova žena

Žena Vodníkova vycházela také častěji z vody ven, říkali jí Sára. Jedna chalupnice seznámila se s ní a měly se rády, žena Vodníkova často ji navštěvovala, a když chalupnice s ní chtěla mluviti, vyšla jen k vodě a zavolala: "Sára!" a Vodníková hned se jí ozvala a vyšla z vody ven. Potom chalupnice slehla a udělala Vodníkovu ženu svému dítěti kmotrou. Když pak to dítě povyrostlo, vzala je jednou žena Vodníkova s sebou do svého domu. Přišly k vodě, Vodníková mrštila proutkem na vodu a udělaly se dolů schody jako do sklepa. Vodník nebyl doma, v jeho stavení vidělo to dítě na stole celou řadu pokliček i ptalo se, co to? Vodníková odpověděla: "Nesahej na to, jsou pod tím duše utopených." Ale když Vodníková poodešla, dítě ze zvědavosti své přece jednu pokličku pozvedlo a jedna duše odtud vyletěla. Když potom Vodníková zase přišla, hned poznala, co se stalo, a honem vyvedla dítě z vody ven, prvé nežli by Vodník přišel, aby ho snad proto neutopil.

Vodníkova děvečka

Jednou prý také nějaká děvečka u Vodníka sloužila. Měla na práci hospodářství. Ale kdykoli Vodník odcházel, vždycky jí přikazoval, aby žádné pokličky s hrnců nesundavala. A bylo tam mnoho hrnců pokličkami přikrytých. Děvečka byla zvědavá, a chodíc okolo, klepala na hrnce, a zdálo se jí, že jsou všecky prázdné, až když potom na poslední hrnec zaklepala, něco se jí tam ozvalo a zapísklo. I odkryla pokličku a z hrnce vyletěla dušička a děkovala jí, že ji vypustila z vězení. "A já ti za to odsloužím, že budeš šťastná." Potom, když Vodník se vrátil, hned to poznal, řka: "Tys odkryla pokličku!" Děvečka dala se do prošení, aby se nehněval, a on jí to sice odpustil, ale musila hned od něho ze služby jíti.

Водяной

В Праге, в Подскальи, видели его, говорят, часто под вечер на плотах. Днем он развешивал над водой красивые красные ленты: только какой ребенок до них дотронется, так сейчас же упадет в воду и утонет. Перевозчики знали это и говорили дома:

— Опять показались ленты. Пусть дети не подходят к воде!

Ходил Водяной и на ярмарки, и там его хорошо знали. На нем был всегда зеленый сюртук, с левой полы его капало, на левой руке у него не хватало одного пальца, и он гнусавил. Торговцы на ярмарке были очень довольны, когда видели его, — особенно сапожники, — и зазывали его сделать почин. Ему первому они охотней всего продавали, потому что после этого торговля шла бойко. Вечером водяной шел в трактир — пить пиво, и тут все шинкарки радовались:

— Идет зеленый барин, теперь будет пропасть народу.

Куда он приходил, там всегда собиралось очень много народу, но всегда в полночь затевалась драка и кого-нибудь убивали.

Как-то раз, говорят, связали его накрепко лыками, так что он не мог пошевелиться. Он жалобно взмолился:

— Ах, отпустите меня, отпустите, отпустите только на этот раз! Больше ни к кому не подойду.

А когда его отпустили, он громко засмеялся и — бултых в воду!

Жена водяного

Жена Водяного тоже часто выходила из воды. Звали ее Сара. Одна хозяйка познакомилась с ней и подружилась. Жена Водяного часто ее навещала. Когда этой женщине хотелось с ней поговорить, она подходила к реке и звала:

— Сара!

И жена Водяного тотчас отзывалась и выходила из воды.

Эта женщина родила и позвала жену Водяного в крестные матери.

Когда ребенок подрос, жена Водяного как-то раз взяла его к себе в дом. Подошли они к реке. Жена Водяного кинула в реку прутик и сделалась лестница вниз, будто в погреб. Водяного не было дома. Ребенок увидел у него па столе целый ряд крышек и спросил, что это такое.

— Не трогай их: под ними души утопленников, — ответила жена Водяного.

Но когда она вышла, ребенок из любопытства все-таки приподнял одну крышку, и оттуда вылетела душа. Когда жена Водяного вернулась, она сразу поняла, что случилось, и поскорей вывела ребенка из реки, пока не пришел Водяной и не утопил его за это.

Служанка водяного

Служила, говорят, у Водяного одна девушка в работницах. Все хозяйство у нее на руках было. Но когда Водяной уходил из дому, он всякий раз приказывал, чтобы она ни с одного горшка крышки не снимала. А было там много горшков, закрытых крышками. Девушка была любопытная; проходя мимо, она постучала по последнему горшку, там что-то отозвалось и запищало. Она открыла крышку. Оттуда вылетела душа и стала благодарить ее за то, что она выпустила ее из темницы.

— Я тебе это отслужу, — ты будешь счастлива.

Когда Водяной вернулся, он тотчас узнал, что случилось, и говорит:

— Ты открыла крышку!

Девушка стала просить, чтобы он не сердился, но, хотя он ее и простил, ей пришлось сейчас же уйти с этого места (1588: с.262-264).


Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала

 

Перевод с чешского Дмитрия Александровича Горбова.

Существует немало народных преданий, рассказывающих о том, что сказочные водяные существа, будучи не в силах отомстить человеку, вымещают злобу на своем потомства. В одном из таких преданий говорится о том, как лесной великан, похитив себе в жены простую смертную девушку, продержал ее у себя семь лет, а потом, когда она убежала от него, он из мести к ней растерзал своих детей, прижитых с нею. Такое же предание известно у лужичан.

Муж мой ходит — спаси боже!

мокрый и по суше.

Как гласит легенда, водяного можно отличить от обыкновенных людей, кроме иных признаков, еще и тем, что у него всегда с левой полы платья капает вода.

Под водою прячет в крынки

человечьи души.

Пузырьки, которые иногда поднимаются со дна глубоких прудов и озер так, как будто бы кто-нибудь внизу в глубине поворачивает опрокинутый горшок и выпускает из него воздух, послужили поводом к поверью о том, что водяной на дне собирает души утопленников под опрокинутые горшочки.

У чехов существует поверье, что будто возвращающимся с того света дают напутствие не обнимать и не целовать никого на этом свете, иначе земная любовь окажется сильней неземной и можно забыть и утратить все, что было дорогим на том свете (1588: с.286-287).


Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
13 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.