Купальский дедок

Купальский дедокКупальскі дзядокKupal'ski DzyadokКупальский дедокKupal'ski Dzyadokв белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночьпаводле беларускага фальклёра, добры лясны дух, які збірае папараць-кветку ўначы на Купаллеaccording to Belarusian beliefs, forest spirit who collects fern flowers in the Kupala nightв белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночьaccording to Belarusian beliefs, forest spirit who collects fern flowers in the Kupala night