Блог пользователя KOT

Фольклор Терского берега Кольского полуострова

Терский берег
(былички, бывальщины и прочее)

.

"Иллюстрированный ночной парад 100 демонов" (画図百鬼夜行, Gazu Hyakki Yagyō, 1776)

Первый из четырех изданных "демонических" альбомов иллюстраций культового японского художника Ториямы Сэкиэна (Toriyama Sekien, 鳥山 石燕).

Часть первая "Инь" (陰)

Норвежские сказки и предания Петера Асбьёрнсена и Йёргена Му

Обнаружил любопытную штуковину. При всем интересе нашего народа к скандинавской культуре и мифологии, олитературенные народные скандинавские сказки у нас почему-то не имеют настолько раскрученной популяризации, как к примеру немецкие — которые, как все прекрасно знают, были собраны и систематизированы братьями Гримм. Гриммовские сказки на русском языке переведены и многократно переиздавались как в близком к оригиналу взрослом перевода, так и в многочисленных адаптациях для детей.

Корейские сказки, предания и легенды

Мифологические существа Филиппинского фольклора

Дзядуля ў цудоўнай шапцы

У час хроснага ходу ў Велікодную ноч трэба з запаленай свечкай, што гарэла ў царкве ў перадсвяточны тыдзень, лезці на гарышча. Там за комінам знойдзеш нямоглага дзядулю ў шапцы-каўпаку. Калі яе сарвеш і ўцычэш ад дзядулі, будзеш невідзімкаю кожны раз, як гэтую шапку надзенеш. Затое калі стары зловіць на гарышчы — адразу памрэш.

Е.Р.Романовъ "Бѣлорусскiй сборникъ", 1912 (813: Вып.8, с.293 по 449: №360, с.117)

Нячысцікі

Дзед мой пакойный расказваў, што раз ішоў ён позна вечарам дадому. А тут недалёка раньша балота была. Дак ён ідзе міма таго балота, тут як выскачыць перад ім няведама хто да давай крычаць, плясаць круга яго. Павялі ў балота, кажа, пасадзілі пасярэдзіне на пень (а дзе ж той пень у балоце, мабыць, на купіну) да і давай усе плясаць, песні пець. Ён кажа: "Хлопцы, пусціце мяне дамой!" А яны скачуць, усе скачуць да кажуць: "Пасядзі, пасядзі з намі яшчэ." Толькі после дванаццаці часоў прыходзіць дзед дадому, па пояс мокры, запыханы, да і расказвае ўсё гэтае.

Белы кот з Дубкоў

"Ведаеце, дзе гэты дуб пад дваром каласісты, што цяпер сцялі? То, бала, пагонім жывіну на дворна*, то ўсюдачкі можна пасвіць, а пад дуб падагнаць не можна, бо зараз выскачыць некі белы кот, пачне енчаць, зубы выскаліць — адганяе жывіну i што ты яму ўрадзіш, калі гэта чорт заміж ката."

Запісана ў вёсцы Дубкі Ваўкавыскага павета Гродзенскай губерні ад Шыцко.

Экспериментирую с формой/цветом/текстом/языками планируемой бумажной версии белорусского бестиария :)

Экспериментирую с формой/цветом/текстом/языками планируемой бумажной версии белорусского бестиария :)
Нужна рациональная критика, ругайте :)
--
My experiments with form/color/text/languages of the target paper version of the belarusian bestiary :)
Need rational criticism, scold :)


Original: http://bestiary.us/add/book/album-cmok.jpg
© bestiary.us Eugene Kot


Original: http://bestiary.us/add/book/album-kastamahi.jpg
© bestiary.us Eugene Kot

Легенды Бразилии

RSS-материал