Блог пользователя KOT

Чилийская мифология и фольклор

На испанском языке:
Enciclopedia Chilena/Folclore

Сербская мифология

Доступные в сети книжки по сербской мифологии:

Фольклор Терского берега Кольского полуострова

Терский берег
(былички, бывальщины и прочее)

.

"Иллюстрированный ночной парад 100 демонов" (画図百鬼夜行, Gazu Hyakki Yagyō, 1776)

Первый из четырех изданных "демонических" альбомов иллюстраций культового япо

Норвежские сказки и предания Петера Асбьёрнсена и Йёргена Му

Обнаружил любопытную штуковину. При всем интересе нашего народа к скандинавской культуре и мифологии, олитературенные народные скандинавские сказки у нас почему-то не имеют настолько раскрученной популяризации, как к примеру немецкие — которые, как все прекрасно знают, были собраны и систематизированы братьями Гримм. Гриммовские сказки на русском языке переведены и многократно переиздавались как в близком к оригиналу взрослом перевода, так и в многочисленных адаптациях для детей.

Корейские сказки, предания и легенды

Мифологические существа Филиппинского фольклора

Дзядуля ў цудоўнай шапцы

У час хроснага ходу ў Велікодную ноч трэба з запаленай свечкай, што гарэла ў царкве ў перадсвяточны тыдзень, лезці на гарышча. Там за комінам знойдзеш нямоглага дзядулю ў шапцы-каўпаку. Калі яе сарвеш і ўцычэш ад дзядулі, будзеш невідзімкаю кожны раз, як гэтую шапку надзенеш. Затое калі стары зловіць на гарышчы — адразу памрэш.

Е.Р.Романовъ "Бѣлорусскiй сборникъ", 1912 (813: Вып.8, с.293 по 449: №360, с.117)

Нячысцікі

Дзед мой пакойный расказваў, што раз ішоў ён позна вечарам дадому. А тут недалёка раньша балота была. Дак ён ідзе міма таго балота, тут як выскачыць перад ім няведама хто да давай крычаць, плясаць круга яго. Павялі ў балота, кажа, пасадзілі пасярэдзіне на пень (а дзе ж той пень у балоце, мабыць, на купіну) да і давай усе плясаць, песні пець. Ён кажа: "Хлопцы, пусціце мяне дамой!" А яны скачуць, усе скачуць да кажуць: "Пасядзі, пасядзі з намі яшчэ." Толькі после дванаццаці часоў прыходзіць дзед дадому, па пояс мокры, запыханы, да і расказвае ўсё гэтае.

Белы кот з Дубкоў

"Ведаеце, дзе гэты дуб пад дваром каласісты, што цяпер сцялі? То, бала, пагонім жывіну на дворна*, то ўсюдачкі можна пасвіць, а пад дуб падагнаць не можна, бо зараз выскачыць некі белы кот, пачне енчаць, зубы выскаліць — адганяе жывіну i што ты яму ўрадзіш, калі гэта чорт заміж ката."

Запісана ў вёсцы Дубкі Ваўкавыскага павета Гродзенскай губерні ад Шыцко.

RSS-материал