Свитязь (Свіцязь). Белорусская легенда

Свитязь (Свіцязь)

Белорусская легенда

Калісьці дзедзіч сумежных Плужын, да якіх і возера Свіцязь належала, наслухаўшыся страшных народных паданняў пра тыя воды, што яны населены духамі і ніхто беспакарана не можа зазірнуць у глыбіню тых вод, загадаў зрабіць аграмадны невад: два чаўны. Пасвенціўшы ўсё гэта ў ксяндза, з недалёкага Цырына запусціў сеці ў возера. Цягнуць невад, і замест рыбы з'яўляецца з матні чароўная постаць жанчыны.

А тая чароўная палонніца моцна разгневалася на тых, што нарушылі спакой таямнічых вод і заслужылі за гэта кару. Але даравала ім і расказала: у даўнія-даўнія часы там, дзе зараз возера, быў горад Свіцязь, які належыў да князёў Туганоў. Калі наезны вораг з поўначы аблажыў Навагрудак, князь Туган, запрошаны літоўскім князем, пайшоў да яго ў дапамогу з пяццю тысячами ўзброеных людзей. A ў гэты час на пакінутую без аховы яго сталіцу, у якой засталіся жанчыны і дзеці, напаў вораг. Тады бедныя, але цнатлівыя маткі і іx дзеці паклікалі багоў, каб не дапусцілі зганьбавання. A калі голас іx быў пачуты, горад праваліўся, а на яго месцы паўстала возера. Берагі яго ўпрыгожыліся кветкамі, якія паўсталі з душ тых няскораных жанчын. Так была выратавана іx годнасць. A ворага, як толькі ўбіраў гэтымі кветкамі свае скроні, адразу спасцігала смерць...

Кажуць, што да нашых дзён няскораныя свіцязянкі жывуць у глыбіні сіняга возера (865: с.392, №684).

Когда-то дедич* смежных Плужин, к которым и озеро Свитязь принадлежало, наслушавшись страшных народных преданий о тех водах, что они населены духами и никто безнаказанно не может заглянуть в глубину тех вод, приказал сделать огромный невод на два челна. Осветив все это у ксёндза, из недалекого Цирина запустил сети в озеро. Тянут невод, и вместо рыбы появляется с пучины чудесная фигура женщины.

И эта волшебная пленница сильно разгневалась на них, что нарушили покой таинственных вод и заслужили за это кару. Но простила им и рассказала: в давние-давние времена там, где сейчас озеро, был город Свитязь, принадлежавший князьям Туганам. Когда наезжий враг с севера осадил Новогрудок, князь Туган, приглашенный литовским князем, пошел к нему в помощь с пятью тысячами вооруженных людей. A в это время на оставленную без охраны его столицу, в которой остались женщины и дети, напал враг. Тогда бедные, но гордые матери и иx дети воззвали к богам, чтобы не допустили осквернения. И когда голос иx был услышан, город провалился, а на его месте возникло озеро. Берега его украсились цветами, которые возникли из душ тех непокоренных женщин. Так было спасено иx достоинство. A врагов, украшавших этими цветами свои виски, сразу постигала смерть...

Говорят, что до наших дней непокоренные свитезянки живут в глубинах синего озера (865: с.392, №684).

Калісьці дзедзіч сумежных Плужын, да якіх і возера Свіцязь належала, наслухаўшыся страшных народных паданняў пра тыя воды, што яны населены духамі і ніхто беспакарана не можа зазірнуць у глыбіню тых вод, загадаў зрабіць аграмадны невад: два чаўны. Пасвенціўшы ўсё гэта ў ксяндза, з недалёкага Цырына запусціў сеці ў возера. Цягнуць невад, і замест рыбы з'яўляецца з матні чароўная постаць жанчыны.

А тая чароўная палонніца моцна разгневалася на тых, што нарушылі спакой таямнічых вод і заслужылі за гэта кару. Але даравала ім і расказала: у даўнія-даўнія часы там, дзе зараз возера, быў горад Свіцязь, які належыў да князёў Туганоў. Калі наезны вораг з поўначы аблажыў Навагрудак, князь Туган, запрошаны літоўскім князем, пайшоў да яго ў дапамогу з пяццю тысячами ўзброеных людзей. A ў гэты час на пакінутую без аховы яго сталіцу, у якой засталіся жанчыны і дзеці, напаў вораг. Тады бедныя, але цнатлівыя маткі і іx дзеці паклікалі багоў, каб не дапусцілі зганьбавання. A калі голас іx быў пачуты, горад праваліўся, а на яго месцы паўстала возера. Берагі яго ўпрыгожыліся кветкамі, якія паўсталі з душ тых няскораных жанчын. Так была выратавана іx годнасць. A ворага, як толькі ўбіраў гэтымі кветкамі свае скроні, адразу спасцігала смерць...

Кажуць, што да нашых дзён няскораныя свіцязянкі жывуць у глыбіні сіняга возера (865: с.392, №684).

Когда-то дедич* смежных Плужин, к которым и озеро Свитязь принадлежало, наслушавшись страшных народных преданий о тех водах, что они населены духами и никто безнаказанно не может заглянуть в глубину тех вод, приказал сделать огромный невод на два челна. Осветив все это у ксёндза, из недалекого Цирина запустил сети в озеро. Тянут невод, и вместо рыбы появляется с пучины чудесная фигура женщины.

И эта волшебная пленница сильно разгневалась на них, что нарушили покой таинственных вод и заслужили за это кару. Но простила им и рассказала: в давние-давние времена там, где сейчас озеро, был город Свитязь, принадлежавший князьям Туганам. Когда наезжий враг с севера осадил Новогрудок, князь Туган, приглашенный литовским князем, пошел к нему в помощь с пятью тысячами вооруженных людей. A в это время на оставленную без охраны его столицу, в которой остались женщины и дети, напал враг. Тогда бедные, но гордые матери и иx дети воззвали к богам, чтобы не допустили осквернения. И когда голос иx был услышан, город провалился, а на его месте возникло озеро. Берега его украсились цветами, которые возникли из душ тех непокоренных женщин. Так было спасено иx достоинство. A врагов, украшавших этими цветами свои виски, сразу постигала смерть...

Говорят, что до наших дней непокоренные свитезянки живут в глубинах синего озера (865: с.392, №684).


Свитезянки — чудесные русалки озера Свитязь в Новогрудском районе Гродненской области Беларуси, соблазняющие парней и затягивающие их под воду

 

Świteź: Księga pamiętkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza — Warszawa, с.72-73. Запісаў A.Ельскі ў вёсцы Замосце пад Мінскам (зараз у Пухавіцкім раёне).

Адна са шматлікіх народных легенд аб патануўшых гарадах, у даным выпадку дапасаваная да возера Свіцязь, на месцы якога некалі нібыта стаяў горад.

Свiцязь — адно з прыгажэйшых беларускіх азёр. Знаходзіцца на тэрыторыі Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці, у маляўнічай мясцовасці, сярод марэнных узгоркаў Навагрудскага ўзвышша. Гэта возера звязана з памяццю вялікага беларускага і польскага паэта Адама Міцкевіча. На яго берагах паэт напісаў многа цудоўных твораў i сярод ix такія, якія ўслаўляюць прыгажосць самога возера (балады «Свіцязянка» i «Свіцязь»).

Плужыны — панскае ўладанне (зараз вёска ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобласці).

Цырын — суседняе з ім мястэчка (зараз аграгарадок ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобласці).

Князі Туганы — уладары легендарнага горада Свіцязь.

Świteź: Księga pamiętkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza — Warszawa, с.72-73. Записал A.Ельский в деревне Замостье под Минском (сейчас — в составе Пуховичского района).

Одна из многочисленных народных легенд о затонувших городах, в данном случае связанная в озером Свитязь, на месте которого некогда якобы стоял город.

Свитязь — одно из красивейших белорусских озер. Находится на территории Новогрудского района Гродненской области, в живописной местности, среди моренных холмов Новогрудской возвышенности. Это озеро связано с памятью великого белорусского и польского поэта Адама Мицкевича. На его берегах поэт написал много прекрасных произведений и среди ниx такие, которые прославляют красоту самого озера (баллады «Свитезянка» и «Свитязь»).

Плужыны — панское имение (сейчас деревня в Кареличском районе Гродненской области).

Цирин — соседнее с ним местечко (сейчас агрогородок в Кореличском районе Гродненской области).

Князья Туганы — владельцы легендарного города Свитязь.


Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
6 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.