Бай
Байв белорусском фольклоре живущее в избе существо, которое незримо бродит по стенам и своим чуть слышным мелодичным пением усыпляет детей
Baiaccording to Belarusian folk beliefs, a creature living in a hut, invisibly wandering at night on the walls and lulls children to sleep with its barely audible melodious singing
Байпаводле беларускага фальклора, істота, якая начамі нябачна блукае па сценах сялянскай хаты і сваім ледзь чутным меладычным спевам усыпляе дзяцей
Bajwedług wierzeń narodowych Białorusi, stworek, który potrafił chodzić po ścianach i usypiając dzieci swym dziwnym śpiewem
Байв белорусском фольклоре живущее в избе существо, которое незримо бродит по стенам и своим чуть слышным мелодичным пением усыпляет детей
Bajпольское написание названия Бая, домашнего существа, усыпляющего детей своим чуть слышным пениемpolish writing of Bai, the small singing creature living in a hutпольскае напісанне назвы Бая, хатняй істоты, якая сваім ледзь чутным спевам усыпляе дзяцейpolish writing of Bai, the small singing creature living in a hutпольское написание названия Бая, домашнего существа, усыпляющего детей своим чуть слышным пением
Байoriginal belarusian writing of Bai, the small singing creature living in a hutoryginalna białoruska pisownia nazwy Baju, ducha, który potrafił chodzić po ścianach i usypiając dzieci swym śpiewem

Ішоў Бай па сцяне

Ў чырвоным жупане.

Беларуская калыханка (403: с.8)

Шел Бай по стене

В красном жупане*.

Белорусская колыбельная (403: с.8)

В белорусском фольклоре живущее в избе существо, которое ночами незримо бродит по стенам и своим чуть слышным мелодичным пением усыпляет детей, за что получает от благодарных хозяев ежедневную миску молока и ложку каши.

Ішоў Бай па сцяне

Ў чырвоным жупане.

Беларуская калыханка (403: с.8)

Walked Bai on the wall,

Dressed in a red camisole*.

Belarusian lullaby (403: p.8)

According to Belarusian folk beliefs, Bai is a creature living in a hut, invisibly wandering at night on the walls and lulls children to sleep with its barely audible melodious singing, for which he receives a daily bowl of milk and a spoonful of porridge from grateful hosts.

Ішоў Бай па сцяне

Ў чырвоным жупане.

Беларуская калыханка (403: с.8)

Паводле беларускага фальклору, істота, якая начамі нябачна блукае па сценах сялянскай хаты і сваім ледзь чутным меладычным спевам усыпляе дзяцей, за што атрымлівае ад удзячных гаспадароў штодзённую міску малака і лыжку кашы.

Ішоў Бай па сцяне

Ў чырвоным жупане.

Беларуская калыханка (403: с.8)

Szedł Baj po ścianie

W czerwonym żupanie.

Białoruska kołysanka (403: s.8)

Żyjąca w chatach istota, która nochani dreptała cicho po ścianach i suficie chłopskiej izby. Za codzienną miskę mleka i łyżkę kaszy odwdzięczała się gospodarzom, usypiając im dzieci swoim dziwnym, melodyjnym śpiewem.

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/bai
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:

Comments

KOT Re: Янка Купала "Бай"
KOT's picture
Статус: оффлайн

Янка Купала "Бай", 1921

Бегаў бай па сцяне
У чырвоным кафтане.
Байку баіў. Ай, лю-лі!
Жылі пчолкі у вуллі...
Баіць ці не?
— Баіць!

Бегаў бай па сцяне...
Шла вясна па вясне,
Жылі пчолкі з году ў год...
Бралі ў соты з кветак мёд...
Баіць ці не?
— Баіць!

Бегаў бай па сцяне...
Ніхто пчолак не кране;
Самі мёд збіраюць той,
Самі ласваюць зімой...
Баіць ці не?
— Баіць!

Бегаў бай па сцяне...
У той самай старане
Пустапасам труцень жыў,
Неяк з пчолкамі здружыў...
Баіць ці не?
— Баіць!

Бегаў бай па сцяне...
Труцень кажа: «Дайце мне
Глянуць, пчолкі, у вуллёк,
Паспытаці ваш мядок!..»
Баіць ці не?
— Баіць!

Бегаў бай па сцяне...
Ці так добра, ці так не,—
Пчолкі добрымі былі,
Трутня ў госці прынялі...
Баіць ці не?
— Баіць!

Бегаў бай па сцяне...
Труцень пальцам не кіўне:
Пчолкі мёд нясуць да сот,
Труцень есць ды есць той мёд.
Баіць ці не?
— Не!

21 April, 2022 - 15:59
KOT Re: Бай
KOT's picture
Статус: оффлайн

— Ходзiць Бай па сьцене,
Да-й ў чырвонум каптане.
Баяць?
— Бай!

— Ходзiць Бай па сьцене,
Паказўвае сраку табе!
Баяць?
— Нiхай ты спухнi з сваiм Баям!

Federowski "Lud białoruski na Rusi Litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905" T.3, Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. Cz.2 — Kraków: Akademia Umiejętności, 1903

21 April, 2022 - 16:34
KOT Re: Бай
KOT's picture
Статус: оффлайн

Фантастычная істота Бай — герой забаўлянкі ў беларускім дзіцячым фальклоры. Назва гэтага персанажа ўтварылася, відаць, ад абыгрывання слова «бай» з прыпеву калыханкі «баю-бай» альбо дзеяслова загаднай формы «бай», «баў!» — апавядай, расказывай. Адказам на такое патрабаванне было з’яўленне казачнага Бая, што «ішоў па сцяне ў чырвоным жупане, нёс сямёра лапцей: і жане, і сабе, і дзяцёнку па лапцёнку». Заканчвалася забаўлянка пытаннем: «Баіць казку ці не?», — на што гучала патрабаванне: «Бай!» І тады зноў пачыналася ад пачатку: «Ішоў Бай па сцяне…».

«Бай» — узор своеасаблівай адчэпкі, калі на бясконцыя просьбы-патрабаванні дзіцяці баяць басні (казкі) адказвалі кароценькім жартам, каб дзіця адчапілася: «Мама, баў басню!» — «Баўлю, баўлю баёначку, узяў кот даёначку, занёс на гару, паклаў на кару, абнёс каля калёс, а хто слухаў, таму — пшах! — у нос». Атрымаўшы такі адказ, дзіця асцерагалася занадта чапляцца да дарослых з просьбамі апавядаць казкі.

Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак / рэд. Г.П.Пашкоў; маст. В.П.Славук — Мінск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі, 2008 (403)

21 April, 2022 - 16:52
KOT Re: Бай
KOT's picture
Статус: оффлайн

Ішоў бай па сцяне…

Ішоў Бай па сцяне
У чырвоным жупане.
Ці баіць, ці не? – Баіць.
– І ты кажаш – баіць,
І я кажу – баіць.

Ішоў Бай па сцяне,
Насіў лапці ў кішане,
Ці баіць, ці не? – Не.
– І ты кажаш – не,
І я кажу – не.

Ідзе бай па сцяне

Ішоў Бай па сцяне, у чырвоным каптане,
Сямёра лапцяў пляце, крывую нагу валачэ,
Баіць ці не? – Бай. — І ты кажаш: бай, і я кажу: бай.
Ідзе бай па сцяне, у чырвоным каптане і г. д.
Баіць ці не? — Не. — І ты кажаш: не, і я кажу: не.
Ідзе бай па сцяне і г. д.

Байка для дзяцей, якія безупынна просяць, каб ім расказвалі байкі.
У большасці выпадкаў пасля некалькіх паўтораў дзеці пакідаюць Баюна ў спакоі і ідуць гуляць са сваімі цацкамі.

Беларускі фальклор: хрэстаматыя / складальнік К. П. Кабашнікаў і інш. — Мінск: Вышэйная школа, 1996 — с.757

21 April, 2022 - 16:54
korg Re: Бай
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации всех статей. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — омнидии-повседневности
- тип — помощники
- класс — приходящие
- семейство — детоцентричные
- род — БАЙ
- вид — бай беларусский

Строение (композиция)

- Аморфность

Размер

- Карликовый Великанский

Ареал

- Беларусь, Подляшье

Среда обитания

- Дом

Дополнительные способности-особенности

- Музыкальность, Забота о детях, Опекунство/охрана

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

24 June, 2022 - 20:29

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
14 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Клетник — в белорусской мифологии дух-обогатитель, живущий в клети-кладовой
Огневик — по белорусским поверьям, мелкий домашний дух, живущий в печи и бросающий пепел в готовящуюся еду
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Лойма — в белорусской мифологии коварный лесной или болотный дух исключительно женского пола
Конопелька — в фольклоре западной Беларуси, а также в соседних с Беларусью регионах Польши и Литвы, полевая русалка, живущая в конопле
Оржавеник — по белорусским поверьям один из болотников, хозяин болота, покрытого ржавчиной
Кладовик — согласно славянских поверий, дух, охраняющий клады
Злыдни — в славянском фольклоре мелкие пакостные создания
Злыдня — в белорусском фольклоре недоброе существо в образе невидимой женщиной без языка, глаз и ушей
Домовой — у славян (а также в ряде других культур) дух-хранитель дома
Анчутка — в восточнославянской мифологии мелкий бес, чертенок с утиными чертами и лысой как у татарчонка головой
Багник — в белорусской мифологии болотник, обитающий в багне — безжизненном торфяном болоте
Волколак — в славянской мифологии оборотень, чeлoвeк, вынужденный принимать oблик вoлка
Дворовой — у славян дух-хранитель двора и хозяйственных построек
Домовиха — в славянской мифологии жена домового или самостоятельный персонаж, покровительница дома и семьи
Летавец — по славянским поверьям дух, который слетает на землю падучей звездой и, принимая знакомый человеческий образ, вступает в связь со своими жертвами
Черти — в славянском фольклоре злые духи