Бэлты
Бэлтыв польском фольклоре лесные или полевые демоны, сбивающие путников с пути, вынуждая их блудить
Бэлтыв польском фольклоре лесные или полевые демоны, сбивающие путников с пути, вынуждая их блудить
Бэлтыв польском фольклоре лесные или полевые демоны, сбивающие путников с пути, вынуждая их блудить
Bełtyzłośliwe demony leśne lub polne z podań ludu Małopolski Wschodniej, wabiące ludzi nabezdroża i błędne szlaki
Бэлтыв польском фольклоре лесные или полевые демоны, сбивающие путников с пути, вынуждая их блудить
Bełtyоригинальное польское написание названия Бэлтов, демонов, сбивающих с путиоригинальное польское написание названия Бэлтов, демонов, сбивающих с путиоригинальное польское написание названия Бэлтов, демонов, сбивающих с путиоригинальное польское написание названия Бэлтов, демонов, сбивающих с путиоригинальное польское написание названия Бэлтов, демонов, сбивающих с пути
Błądyвариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогувариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогувариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогуwariant nazwy Bełtow, demonów, mylących podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогу
Błądzeńвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогуwariant nazwy Bełta, demona, mylącego podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогу
Błądzónвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогуwariant nazwy Bełta, demona, mylącego podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогу
Błędnikвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогуwariant nazwy Bełta, demona, mylącego podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогу
Błędyвариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогувариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогувариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогуwariant nazwy Bełtow, demonów, mylących podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлтов, ночами путающих путникам дорогу
Błudвариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блудавариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блудавариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блудаwariant nazwy Bełta, demona, mylącego podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блуда
Błudónвариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блудавариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блудавариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блудаwariant nazwy Bełta, demona, mylącego podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлта, польский аналог восточно-славянского блуда
Obłędвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогувариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогуwariant nazwy Bełta, demona, mylącego podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлта, ночами путающего путникам дорогу
Бледывариант названия Бэлтов, польских духов, ночами путающих путникам дорогувариант названия Бэлтов, польских духов, ночами путающих путникам дорогувариант названия Бэлтов, польских духов, ночами путающих путникам дорогуwariant nazwy Bełtow, demonów, mylących podróżników na bezdrożeвариант названия Бэлтов, польских духов, ночами путающих путникам дорогу

В народных поверьях с востока Малопольского воеводства злобные лесные или полевые демоны, сбивающие путников с пути, вынуждая их блудить. При этом особое внимание уделяют возвращающимся ночью из трактиров (855: s.49). Аналог восточно-славянского блуда.

...na rzeszowskim Pogórzu odpowiadał do pewnego stopnia demonowi licha tzw. błąd, który także siedział „na krzyżowych drogach pod kamieniami". "Wodził on po polach" idących w porze nocnej, powodując u nich dezorientację przestrzenną. Tamtejsza łudność stawiała w takich mięjscach kapliczki i odbywała do nich swoiste procesje.

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.49)

... на Жешувском Взгорье достоверно известны были демоны лихие, так называемые бледы, которые сидя у перекрестков дорог под камнями, уводили в поля ночных путников, вызывая у них пространственную дезориентацию. Здешний люд ставил в таких местах часовенки и проводил пред ними свойские обряды.

Вильгельм Гай-Петровски "Духи и демоны в народных верованиях из окрестностей Сталёвой-Воли, Розвадова и Тарнобжега" (1459; 855: s.49)

Bełty zwane również błędami, to demony polne, które wabiły podróżnych na bezdroża. Gnieździły się w pobliżu gościńców i traktów, gdzie sobie znanymi sposobami powodowały u ludzi chwilowy brak orientacji w terenie. Nie wiedzieć czemu, szczególne upodobanie znalazły sobie w myłeniu dróg osobom opuszczającym wieczorem karczmy i zajazdy. Często więc dawniej bywało, że nasz przodek wracał z oberży nad ranem obszarpany, posiniaczony i bez grosza przy duszy, twierdząc, że to bełt mu w głowie namieszał. Złośliwi twierdzą, iż choć złośliwy demon już zniknął z naszego krajobrazu, samo zjawisko "pomroczności" pozostało.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański" (657: s.18)

Бэлты, также называемые бледами — полевые демоны, заводившие путешественников на бездорожье. Селились поблизости дорог и трактов, где известными лишь им способами вызывали у людей временную дезориентации в пространстве. Непонятно почему, но особое удовольствие им доставляло путать дорогу людям, возвращающимся из кабаков и постоялых дворов. Так часто бывало, что наш предок приходил из трактира лишь к утру, весь в синяках и без гроша в кармане, утверждая, что это бэлт сбил его с толку. Злые языки утверждают, что, хотя эти демоны и покинули наши земли, но само явление "помутнения" осталось.

Павел Зых, Витольд Варгас "Славянский бестиарий" (657: s.18)

Bełty — złośliwe demony leśne lub polne z podań ludu Małopolski Wschodniej, wabiące ludzi nabezdroża i błędne szlaki. Diabeł, obłęd, który wracających nocą (z karczmy) napotka na drodze i na manowce prowadzi (855: s.49). Odpowiednik błudu wschodniosłowiańskiego.

...na rzeszowskim Pogórzu odpowiadał do pewnego stopnia demonowi licha tzw. błąd, który także siedział „na krzyżowych drogach pod kamieniami". "Wodził on po polach" idących w porze nocnej, powodując u nich dezorientację przestrzenną. Tamtejsza łudność stawiała w takich mięjscach kapliczki i odbywała do nich swoiste procesje.

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych
z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.49)

Bełty zwane również błędami, to demony polne, które wabiły podróżnych na bezdroża. Gnieździły się w pobliżu gościńców i traktów, gdzie sobie znanymi sposobami powodowały u ludzi chwilowy brak orientacji w terenie. Nie wiedzieć czemu, szczególne upodobanie znalazły sobie w myłeniu dróg osobom opuszczającym wieczorem karczmy i zajazdy. Często więc dawniej bywało, że nasz przodek wracał z oberży nad ranem obszarpany, posiniaczony i bez grosza przy duszy, twierdząc, że to bełt mu w głowie namieszał. Złośliwi twierdzą, iż choć złośliwy demon już zniknął z naszego krajobrazu, samo zjawisko "pomroczności" pozostało.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański" (657: s.18)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Зверушка (вроде готовая статья, но при этом велика вероятность расширения)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/belty
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
3 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Леший — в славянской мифологии дух леса
Полуденица — в славянской мифологии женский дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Бильвизы — в немецком фольклоре злобные древесные духи, живущие внутри дерева, и имеющие на больших пальцах левых ног серпы вместо ногтей
Железная баба — в белорусском фольклоре страшное пугало в облике бабы-жабы с железным крюком, живущее в полях и огородах и хватающее детей, которые без разрешения бегают за горохом
Клобук — в польской мифологии дурной дух низшего уровня, который, будучи пригретым в доме, приносит своим хозяевам добро, краденое им у соседей
Гыргалица — в словацком и польском фольклоре гигантская лесная женщина с чёрными ногами, которая ловит мужчин и душит их, засовывая свою грудь жертве в рот
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Туросик — у литовских русинов опасный лесной божок, под видом тура или оленя с золотыми рогами или копытами заманивающий путников в лес или болото
Лейинь — оленеподобный демон, обитающий в лесах Лодзинского воеводства Польши, заманивающий путников в дебри и там атакующий их
Ярошек — полевой демон Силезской мифологии, появляющийся на заболоченных полях в облике куропатки, фазана или зайца
Нутон — франко-бельгийский подвид французских лютенов, проказливых ночных карликов-гномиков
Корриган — в бретонском фольклоре то ли проказливые карлики сродни лютенам, то ли феи ручьев
Сарэн — в кашубской мифологии лесной демон, в виде самца косули являющийся охотникам, пришедшим в лес в час воскресной полуденной церковной службы
Гороховая баба — полевой демон, похожий по характеру на Полудницу, известный по преданиям северного Подляшья* и Кашубии*
Граничникиподгальские* полевые духи, разновидность блуждающих огней, проклятые души бесчестных землемеров
Бзёнек — cогласно силезским суевериям, дух-охранитель в облике маленького человечка, живущего в кустах бузины
Таргылтыш — по представлениям марийцев, опасный одноглазый дух леса, которым становится душа умершего неестественной смертью грешника
Каранго — согласно фольклору филиппинского народа ибанаг, маленькие природные духи, обитающие в земле, в холмах, в лесу и в поле
Патианаки — по представлениям висайя, аэта и других народов Филиппин, доброжелательные к людям маленькие человечки, живущие в полях и лесах
Конопелька — в фольклоре западной Беларуси, а также в соседних с Беларусью регионах Польши и Литвы, полевая русалка, живущая в конопле