Коцмолух
Коцмолухв фольклоре лясовяков с юго-востока Польши вредный домашний дух, ночами высасывающий молоко у коров
Коцмолухв фольклоре лясовяков с юго-востока Польши вредный домашний дух, ночами высасывающий молоко у коров
Коцмолухв фольклоре лясовяков с юго-востока Польши вредный домашний дух, ночами высасывающий молоко у коров
Kocmołuchpostać demoniczna z wierzeń Lasowiaków spod Tarnobrzega, zaliczana do grupy negatywnych demonów domowych, szkodząca ludziom poprzez podbieranie mleka krowom
Коцмолухв фольклоре лясовяков с юго-востока Польши вредный домашний дух, ночами высасывающий молоко у коров
Kocmeuchвариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"wariant nazwy Kocmołucha, dosłownie "brudas, niechluj"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"
Kocmołuchвариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"вариант польского написания названия Коцмолуха, буквально "грязный, неаккуратный"
Коцмеухвариант названия Коцмолуха, польского домового духа, ночами высасывающего молоко у короввариант названия Коцмолуха, польского домового духа, ночами высасывающего молоко у короввариант названия Коцмолуха, польского домового духа, ночами высасывающего молоко у короввариант названия Коцмолуха, польского домового духа, ночами высасывающего молоко у короввариант названия Коцмолуха, польского домового духа, ночами высасывающего молоко у коров
Чумазеньбуквально значение названия Коцмолуха, вредного польского духа, ночами высасывающего молоко у коровбуквально значение названия Коцмолуха, вредного польского духа, ночами высасывающего молоко у коровбуквально значение названия Коцмолуха, вредного польского духа, ночами высасывающего молоко у коровбуквально значение названия Коцмолуха, вредного польского духа, ночами высасывающего молоко у коровбуквально значение названия Коцмолуха, вредного польского духа, ночами высасывающего молоко у коров

Согласно поверьям, записанным в XIX веке у лясовяков, субэтнической группы малополян, населяющих территорию Тарнобжегской равнины, на юго-востоке Польши, Коцмолух — мелкий, вредящий хозяйству, домашний дух, ночами высасывающий молоко у коров.

Kocmeuch siedział ukryty w stajni pod progiem, a w nocy podsuwał się w sposób niewidzialny pod wymię krowy i doił ją. Informatorka terenowa Maria Kozłowa z Machówa wyobrażała sobie kocmeucha w mocno zdeformowanej postaci ludzkiej, ale pozbawionej wszelkiego okrycia, z dużą jajowatą głową osadzoną na cienkiej szyi, z dużymi i obwisłymi uszami, skośnymi oczami oraz z mocno wydętym brzuchem i sterczącym do przodu pępkiem, nie mniej wypukłymi pośladkami oraz cienkimi rękami i nogami uzbrojonymi w ptasie szpony. O rzekomym usadowieniu się tego potwora w jakimś gospodarstwie miało świadczyć stopniowe zmniejszanie się każdorazowych udojów mleka. Według tamtejszych przekonań zapobiec temu mogły jedynie przedmioty poświęcone, które "odstraszały kocmeucha i przepędzały ze stajni".

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.233)

Коцмеух скрытно селился под порогом хлева, по ночам незаметно подкрадывался к вымю коровы и доил ее. Рассказчица Мария Козлова из Махува* представляла себе коцмеуха в виде полностью голого, сильно деформированного человекоподобного существа с непропорционально большой яйцевидной головой на тонкой шее, с огромными свисающими ушами, раскосыми глазами, с сильно выпирающим животом и торчащим пупком, с выпуклыми ягодицами, с тонкими руками и ногами, заканчивающимися птичьими когтями. О появлении в хозяйстве этого существа свидетельствовало постепенное уменьшение ежедневного удоя молока. По местным поверьям, предотвратить это могли только освященные предметы, которые "страшили коцмеуха и прогоняли его из хлева".

Вильгельм Гай-Петровски "Духи и демоны в народных верованиях из окрестностей Сталёвой-Воли, Розвадова и Тарнобжега" (1459; 855: s.233)

Kocmołuch był niedużym, pokracznym stworkiem mieszkającym pod progiem stajni lub obory. Tam przesypiał cały dzień, a na żer wychodził nocą. Podpełzał wtedy bezszelestnie pod krowie wymię i doił je, aż brzuch napełniony mlekiem robił mu się okragły jak balon. Rano gospodynie nie znajdowały żadnych widocznych śladów kocmołucha, ale o jego wizycie świadczył znacznie zmniejszony udóy. Byla to strata tym dotkliwsza, że dawniejsze razy krów dawały niewiele mleka. Dlatego też kocmołuchy byly gorliwie tępione i przepędzane wszelkimi możliwymi sposobamy.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański" (657: s.106)

Коцмолух был маленьким, неуклюжим существом, жившим под порогом хлева или сарая. Там он спал весь день, а ночью выходил кормиться. Он тихо заползал под вымя коровы и доил ее, пока его живот, наполненный молоком, не раздувался подобно шару. Утром хозяйки не замечали никаких видимых следов коцмолуха, но о его присутствии свидетельствовало значительное сокращение удоев. Эта потеря была тем серьезней, что в старые времена коровы давали мало молока. Потому от коцмолуха старались избавиться всеми возможными способами.

Павел Зых, Витольд Варгас "Славянский бестиарий" (657: s.106)

Kocmeuch lub kocmołuch — postać demoniczna z wierzeń Lasowiaków* spod Tarnobrzega, zaliczana do grupy negatywnych demonów domowych, szkodząca ludziom poprzez podbieranie mleka krowom.

Kocmeuch siedział ukryty w stajni pod progiem, a w nocy podsuwał się w sposób niewidzialny pod wymię krowy i doił ją. Informatorka terenowa Maria Kozłowa z Machówa* wyobrażała sobie kocmeucha w mocno zdeformowanej postaci ludzkiej, ale pozbawionej wszelkiego okrycia, z dużą jajowatą głową osadzoną na cienkiej szyi, z dużymi i obwisłymi uszami, skośnymi oczami oraz z mocno wydętym brzuchem i sterczącym do przodu pępkiem, nie mniej wypukłymi pośladkami oraz cienkimi rękami i nogami uzbrojonymi w ptasie szpony. O rzekomym usadowieniu się tego potwora w jakimś gospodarstwie miało świadczyć stopniowe zmniejszanie się każdorazowych udojów mleka. Według tamtejszych przekonań zapobiec temu mogły jedynie przedmioty poświęcone, które "odstraszały kocmeucha i przepędzały ze stajni".

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych
z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 855: s.233)

Kocmołuch był niedużym, pokracznym stworkiem mieszkającym pod progiem stajni lub obory. Tam przesypiał cały dzień, a na żer wychodził nocą. Podpełzał wtedy bezszelestnie pod krowie wymię i doił je, aż brzuch napełniony mlekiem robił mu się okragły jak balon. Rano gospodynie nie znajdowały żadnych widocznych śladów kocmołucha, ale o jego wizycie świadczył znacznie zmniejszony udóy. Byla to strata tym dotkliwsza, że dawniejsze razy krów dawały niewiele mleka. Dlatego też kocmołuchy byly gorliwie tępione i przepędzane wszelkimi możliwymi sposobamy.

Paweł Zych, Witold Vargas "Bestiariusz słowiański" (657: s.106)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Зверушка (вроде готовая статья, но при этом велика вероятность расширения)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/kotsmolukh
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
7 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Пятноты — в фольклоре юго-востока Польши мелкие домашние духи-хохлики, вредящие хозяйству
Хохлик — в белорусском и польском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Черти — в славянском фольклоре злые духи
Лантухи — в еврейском фольклоре мелкая нечисть, чертята, похожие на домовых, леших или водяных; серьезного вреда не причиняют, но склонны к озорству
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Хохолэк — дух-пересмешник в мифологии кашубов (народа, живущего на севере современной Польши)
Гнетко — в фольклоре народов Восточной Европы мифологический персонаж, который по ночам «гнетет», давит людей
Демон — воплощение обобщенного представления о неопределенной потусторонней силе, злой или благостной
Леший — в славянской мифологии дух леса
Банник — по славянской мифологии дух бани, как правило, стоящей на отшибе
Шишига — у славян маленькое горбатое существо, затягивающее зазевавшихся прохожих в воду
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Клабаутерман — корабельный "домовой" балтийских флотилий
Имп — мелкий бес или чертёнок в европейском фольклоре и в фэнтези
Божонтка — в польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещения
Огневик — по белорусским поверьям, мелкий домашний дух, живущий в печи и бросающий пепел в готовящуюся еду
Хованец — в украинском фольклоре домовой дух, приносящий богатство, но, как правило, забирающий душу хозяина после его смерти
Пасечник — в украинском, белорусском и польском фольклоре дух пасеки, исчезающей после смерти человека, который заключил договор с этим духом
Поронец — в польской мифологии мелкий вредоносный демон, в которого превращается умерший до рождения или до крещения младенец
Лидерц — существо венгерского фольклора, одновременно сочетающее в себе черты демонического любовника и домашнего духа-обогатителя