Божонтка
Божонткав польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещения
Bozhontkain Polish Folklore is a soul of unbaptized child
Божонткав польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещения
Bożątkow mitologii polskiej i śląskiej, niewidzialnie żyjący w domu duch dziecka zmarłego przed chrztem
Божонткав польской мифологии (как правило, дружелюбный) призрак ребенка, умершего до крещения
Bożątkaоригинальное написание названия божонтки, духа некрещеного ребенкаоригинальное написание названия божонтки, духа некрещеного ребенкаоригинальное написание названия божонтки, духа некрещеного ребенкаоригинальное написание названия божонтки, духа некрещеного ребенкаоригинальное написание названия божонтки, духа некрещеного ребенка
Godlingанглийская версия названия божонтки в игре "Ведьмак III"английская версия названия божонтки в игре "Ведьмак III"английская версия названия божонтки в игре "Ведьмак III"английская версия названия божонтки в игре "Ведьмак III"английская версия названия божонтки в игре "Ведьмак III"
Годлингперевод названия божонтки в ранних русскоязычных ревью игры "Ведьмак III", калька с английского "Godling"перевод названия божонтки в ранних русскоязычных ревью игры "Ведьмак III", калька с английского "Godling"перевод названия божонтки в ранних русскоязычных ревью игры "Ведьмак III", калька с английского "Godling"перевод названия божонтки в ранних русскоязычных ревью игры "Ведьмак III", калька с английского "Godling"перевод названия божонтки в ранних русскоязычных ревью игры "Ведьмак III", калька с английского "Godling"
Прибожекперевод названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"перевод названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"перевод названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"перевод названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"перевод названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"
Убожеквариант названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"вариант названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"вариант названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"вариант названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"вариант названия божонтки в русской локализации игры "Ведьмак III"

В польской мифологии призрак ребенка, умершего до крещения. По своему поведению, божо́нтка схож с британским брауни, при должном обращении являясь незримым помощником по хозяйству.

Bożątka były ciche i potulne istoty powstałe z duszyczek zmarłych dzieci, których nie zdążono ochrzcić. Zamieszkiwały w chatach wraz z ludźmi, unikając jednak wzroku żyjących. Często litościwe gospodynie zostawiały im w miseczkach odrobinę pożywienia, a one odwdzięczały się, chroniąc dom przez złymi duchami.

Paweł Zych "Bestiariusz słowiański" (657: s.38)

Божонтки были тихими и безвредными существами, возродившимися из душ детей, умерших не крещенными. Они жили в хижинах с людьми, но не видимыми для живых. Часто сердобольные хозяйки оставляли им в чашке немного пищи, и те в знак своей благодарности, защищали дом от злых духов.

Павел Зых "Славянский бестиарий" (657: с.38)

...Lasowiacy z rejonu Tarnobrzega oczekiwali częstokroć od krasnoludków realnej pomocy w wychowywaniu sierot. Podobne życzenia także i do bożąt żywili wieśniacy z Mieleckiego. Stąd w celu zwabienia ich "do kołysania dzieci" pod nieobecność domowników "gospodynie sypały im proso", mówiąć przy tym: "bożęta, bożęta, niech każdy pamięta, o dzieciach, o chacie, a tu proso macie". ...boźęta były "czarnymi ludkami", które gnieździły się gdzieś na zewnątrz domów i do izby "wchodziły przez szpary" wtedy, gdy w mieszkaniu nie było nikogo.

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 804: s.68)

...Лясовяки* из района Тарнобжека часто ожидали от краснолюдков реальной помощи в воспитании сирот. Подобные же пожелания к божатам питали селяне из Ме́лецкого повята*. Таким образом, для того, чтобы заманить их "укачивать детей" в отсутствие домочадцев, "хозяйки сыпали им просо", говоря при этом: "Божа́та, божа́та, пусть все помнят свято — о семье, о избе, ну а просо — тебе". (...) божата были "черными человечками", которые селились где-то за пределами избы, а в людское жилье "входили через щели", когда дома никого не было.

Вильгельм Гай-Петровски "Духи и демоны в народных верованиях из окрестностей Сталёвой-Воли, Розвадова и Тарнобжега" (1459; 804: s.68)

W Beskidzie Śląskim bożatki to określenie dusz zmarłych nieochrzczonych dzieci, zwanych także duszyczkami:

Nie ma więc na Śląsku karzełków, ałe są potulne, zacne, strasznie roztomiłe duszyczki. Czasami nazywają ich łudzie bożatkami ałbo bardziej z połska bożątkami.

Gustaw Morcinek "Śląska mitologia" (804: s.66)

В Силезских Бескидах божонтки — это термин для душ детей, умерших некрещеными, и также называемых душичка́ми:

Так что в Силезии нет карзелков, но есть кроткие, благородные, крайне почтительные душички. Иногда их называют божатками, или точнее по-польски — божонтками.

Густав Морцинек "Силезская мифология" (804: s.66)

W chałupach przebywa wiele małych, potulnych stworzonek, przezywanych bożatkami. Są to duszyczki pomarłych małych dzieci, których nie zdążono ochrzcić.

Jerzy Reichan "Słownik gwar polskich" (804: s.66)

В избах обитает множество маленьких, послушных существ, называемых божонтками. Это души умерших маленьких детей, которых не успели покрестить.

Ежи Рейхан "Словарь польских говоров" (804: s.66)

Duszyczki, czyli bożatka przebywają po chałupach, mieszkają w mysich dziurach, małutkie, maluciperne, żeje łedwo odziemi widać, szare i niepozorne. Serca jednak mają bardzo ludzkie i za miseczkę młeka, postawioną im pod ławą lub przed piecem, za pozamiatanie podłogi, by sobie nie zbify noska, potykając się na ździebełku — za te drobne rzeczy czarują, by gazdom dobrze się wiodło, by im się szczęściło, by rodziły się dziecipodobne do młodych Ondraszków, by krowy dawafy sporo mleka, by czarownice nie miały przystępu do obejścia, by kury niosły jajka, by się pieniądze mnożyły w kalecie łub w trówłowym przyskrzynku i by córki gazdów miały zacnych galanów, i by dobrze się za nich wydawały, i by synowie gazdów znałeżli porządne dziuochy siedlacze, robotne, ochotne, z pierzynami i sporą gowiedzią.

Gustaw Morcinek "Śląska mitologia" (804: s.66)

Душички, или божонтки, живут в избах, селясь в мышиных норах, серые и неприметные, крохотные, малюсенькие, что едва видно. Но сердцем они близки людям, и за чашку молока, поставленную им под скамью или в запечке, да за то, что хозяева не забывают подметать пол, чтобы они не разбили себе нос, спотыкаясь на соринках — за эти мелочи они колдуют, чтобы хозяевам было хорошо, чтобы им везло, чтобы рождались дети, похожие на молодых Ондрашеков*, чтобы коровы давали много молока, чтобы ведьмы не попали в хозяйский дом, чтобы куры несли яйца, чтобы деньги множились в кошельке и в сундуке, и чтобы у хозяйских дочерей были достойные женихи, и чтобы они хорошо ухаживали за ними, и чтобы хозяйские сыновья нашли себе в жены девиц порядочных, трудолюбивых, покладистых и с хорошим приданым.

Густав Морцинек "Силезская мифология" (804: s.66)

В мире Ведьмака

В мире Ведьмака божонтки — антропоморфные существа, живущие в норах и трухлявых пнях деревьев, всегда вблизи людских поселений. Внешне они напоминают детей, только с очень бледной кожей и большими яркими глазами, и также, как дети, склонны к шалостям.

Божонтко по имени Джонни появляется в качестве квестораздающего персонажа в компьютерной игре "The Witcher 3: Wild Hunt", при этом следует отметить, что в английской версии он называется Godling, и в русских ревью Джонни также пришел к нам под этим названием, однако стоит отдать дань уважения русским локализаторам, которые не лишили парня родных славянских корней и назвали его в русской версии игры Ивасиком, а само слово "божонтко" перевели как прибожек.

Кстати в русской версии зовут прибожека Ивасик, что на самом деле является отличным решением. Джон — это Иван, прошедшее эволюцию из нескольких некорректных транскрипций. Джонни мог бы быть и Ванечкой, но Ивасик вызывает стойкие ассоциации с Ивасиком-Телесиком и его непростых отношениях с ведьмой. Учитывая любовь Сапковского к отсылкам к славянским сказкам, именно такая игра на образах и ассоциациях делает честь нашим локализаторам.

Ksandr Warfire (**)

Итак, в любимой многими игре про ведьмака Геральта из книг пана Сапковского, божонтко Джонни искренне пытается помочь главному герою. Пользуясь своим ведьмачьим чутьем (спецабилка такая, визуально проявляющаяся красными пятнами на земле и объектах окружения), Геральт находит нору, где обитает похожее на ребенка создание. Оказывается, это godling — существо полубожественного происхождения, что-то типа духа леса, но вполне себе материальное.

Еще не так давно окрестности крестьянских сел полны были дружелюбными созданиями и духами-хранителями. Сегодня уже почти невозможно встретить скрата, ярошика или мамуню. Первыми всегда уходят прибожки — такова плата за прогресс цивилизации.

Из вступления к трактату «Утраченный мир» профессора Доррегарая (***)

Прибожки или убожики, которых часто путают с ярошиками, это лесные существа, живущие в норах и трухлявых пнях деревьев, всегда вблизи людских поселений. Внешним видом и поведением они напоминают детей, и также, как дети, они склонны к шалостям.

Прибожки привязаны к своей территории и опекают все, что на ней живет. Они заботятся как о зверях, так и о людях, но будучи по натуре существами робкими, стараются оставаться невидимыми. Прибожков привлекают радость и наивность, поэтому они любят детей и нередко открываются именно им.

Эти трудолюбивые и умные создания с удовольствием оказывают своим подопечным мелкие услуги, а взамен ожидают от них уважения и оплаты в виде еды или использованных инструментов. Прибожка легко обидеть, если быть с ним грубым, неблагодарным или просто придирчивым. Кроме того, прибожки не любят лишнего шума. Поэтому если опекаемая ими деревня становится слишком людной, а ее жители забывают о прежних обычаях, эти существа покидают свой дом навсегда и отправляются в дальние дали.

Бестиарий игры "Ведьмак III" (***)

Джонни разумен и умеет говорить, вернее, умел. Он бы и рад помочь, но потерял голос, и теперь Геральту предстоит вернуть пучеглазому карапузику способность членораздельно изъясняться. Да уж, ничего не дается просто так в заковыристой ведьмачьей жизни (*).

В последствии Геральту придется встретится с еще одним прибожком по имени Сара, которая живет в заброшенном доме и насылает кошмары на тех, кто там заночует.

Само слово "bożątka" также является устаревшим названием "крёстной", в ее понимании как "матери от бога". Вот и как тут не вспомнить крестную фею.

In Polish Folklore, Bozhontka (polish Bożątka) is a soul of unbaptized child. In its behaviour bozhontka is similar to house demons like scottish Brownie or british Hob, which help in tasks around the house.

Bożątka były ciche i potulne istoty powstałe z duszyczek zmarłych dzieci, których nie zdążono ochrzcić. Zamieszkiwały w chatach wraz z ludźmi, unikając jednak wzroku żyjących. Często litościwe gospodynie zostawiały im w miseczkach odrobinę pożywienia, a one odwdzięczały się, chroniąc dom przez złymi duchami.

Paweł Zych "Bestiariusz słowiański" (657: s.38)

Bozhontkas were quiet and harmless creatures born from the souls of children who died unbaptized. They lived with people in their houses though were not visible. Sometimes tender-hearted mistresses left some food in a cup for bozhontka and latter, in its turn, protected house from evil spirits.

Paweł Zych "Slavic Bestiary" (657: p.38)

In the third part of The Witcher trilogy "The Witcher 3: Wild Hunt" main hero meets friendly bozhontka named Jonny, who gives him quest. In English version of the game, "Bozhontka" translated as "Godling", and in Russian as "Прибожек" (Pribózhek).

W mitologii polskiej i śląskiej bożątko jest duchem dziecka zmarłego przed chrztem. W swoim zachowaniu bożątko jest podobny do brytyjskiego brownie, z należytą postawą jest niewidzialnym pomocnikiem w gospodarstwie domowym.

Bożątka były ciche i potulne istoty powstałe z duszyczek zmarłych dzieci, których nie zdążono ochrzcić. Zamieszkiwały w chatach wraz z ludźmi, unikając jednak wzroku żyjących. Często litościwe gospodynie zostawiały im w miseczkach odrobinę pożywienia, a one odwdzięczały się, chroniąc dom przez złymi duchami.

Paweł Zych "Bestiariusz słowiański" (657: s.38)

Bożęta — istoty z polskich przekazów wierzeniowych, wywodzone z tradycji pogańskich, o charakterze pozytywnym, opiekuńczym, służące bezinteresownie ludziom, u których zamieszkiwały. Ich obecność i opieka stanowiły wartości pożądane. Nie miały one w zasadzie cech demonicznych, odróżniały się od postaci sensu stricte demonicznych posiadaniem natury całkowicie nieomal fizycznej, aczkolwiek związanej ze zdolnością skutecznego ukrywania się przed wzrokiem ludzkim wskutek wrodzonego sprytu (804: s.67).

Bronisław Trentowski wyrażał przekonanie, iż byli to poddani słowiańskiej bogini Żywieny (Żyweny, Bożeny), rozdawczyni wszelkiego pokarmu, żeru, żywności. Dlatego nosiła imią Bożeny, "że żywność i opatrzność jest boża, już, że ukazuje się matką mnóstwa bożąt ziemiańskich, jako np. opiekujących się różnego rodzaju zbożem, wiśniami, jabłkami, gruszkami, łąkami, gumnami. Imiona bożąt tych zaginąły.

Tadeusz Linkner "Słowiańskie bogi i demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego" (804: s.67-68)

...Lasowiacy z rejonu Tarnobrzega oczekiwali częstokroć od krasnoludków realnej pomocy w wychowywaniu sierot. Podobne życzenia także i do bożąt żywili wieśniacy z Mieleckiego. Stąd w celu zwabienia ich "do kołysania dzieci" pod nieobecność domowników "gospodynie sypały im proso", mówiąć przy tym: "bożęta, bożęta, niech każdy pamięta, o dzieciach, o chacie, a tu proso macie". ...boźęta były "czarnymi ludkami", które gnieździły się gdzieś na zewnątrz domów i do izby "wchodziły przez szpary" wtedy, gdy w mieszkaniu nie było nikogo.

Wilhelm Gaj-Piotrowski "Duchy i demony w wierzeniach ludowych
z okolic Stalowej Woli, Rozwadowa i Tarnobrzega" (1459; 804: s.68)

W Beskidzie Śląskim bożatki to określenie dusz zmarłych nieochrzczonych dzieci, zwanych także duszyczkami:

Nie ma więc na Śląsku karzełków, ałe są potulne, zacne, strasznie roztomiłe duszyczki. Czasami nazywają ich łudzie bożatkami ałbo bardziej z połska bożątkami.

Gustaw Morcinek "Śląska mitologia" (804: s.66)

W chałupach przebywa wiele małych, potulnych stworzonek, przezywanych bożatkami. Są to duszyczki pomarłych małych dzieci, których nie zdążono ochrzcić.

Jerzy Reichan "Słownik gwar polskich" (804: s.66)

Duszyczki, czyli bożatka przebywają po chałupach, mieszkają w mysich dziurach, małutkie, maluciperne, żeje łedwo odziemi widać, szare i niepozorne. Serca jednak mają bardzo ludzkie i za miseczkę młeka, postawioną im pod ławą lub przed piecem, za pozamiatanie podłogi, by sobie nie zbify noska, potykając się na ździebełku — za te drobne rzeczy czarują, by gazdom dobrze się wiodło, by im się szczęściło, by rodziły się dziecipodobne do młodych Ondraszków, by krowy dawafy sporo mleka, by czarownice nie miały przystępu do obejścia, by kury niosły jajka, by się pieniądze mnożyły w kalecie łub w trówłowym przyskrzynku i by córki gazdów miały zacnych galanów, i by dobrze się za nich wydawały, i by synowie gazdów znałeżli porządne dziuochy siedlacze, robotne, ochotne, z pierzynami i sporą gowiedzią.

Gustaw Morcinek "Śląska mitologia" (804: s.66)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
Отдельная благодарностьАсобная падзякаSpecjalne podziękowaniaОкрема подякаSpecial thanks to Вячеславу "Ksandr Warfire" Маковецкому и Наталье "Elle" Орловой за помощь в разборе лингвистических полетов по миру ведьмака :)
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/bozhontka
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:
Вымышленные / литературные миры: Выдуманыя / літаратурныя сусветы: Wymyślone / literackie światy: Вигадані / літературні світи: Fictional worlds:

Comments

KOT Re: Божатка
KOT's picture
Статус: оффлайн

http://forums.cdprojektred.com/threads/30430-What-is-a-godling

12 сентября, 2014 - 13:01
Ksandr Warfire Re: Божонтка
Статус: гость

В русской локализации Ведьмака 3 это существо называется "прибожек"

6 октября, 2014 - 00:15
Ksandr Warfire Re: Божонтка
Статус: гость

Кстати в русской версии зовут прибожека Ивасик, что на самом деле является отличным решением. Джон - это Иван, прошедшее эволюцию из нескольких некорректных транскрипций. Джонни мог бы быть и Ванечкой, но Ивасик вызывает стойкие ассоциации с Ивасиком-Телесиком и его непростых отношениях с ведьмой. Учитывая любовь Сапковского к отсылкам к славянским сказкам, именно такая игра на образах и ассоциациях делает честь нашим локализаторам.

P.S. Если понадоябтся комментарии по другим нюансам локализации, обращайтесь. Но скажу сразу, англицизмов в русской версии нет.

6 октября, 2014 - 00:20
KOT Re: Божонтка
KOT's picture
Статус: оффлайн

О, спасибо. Статью подправил, и будем обращаться, так как сейчас на завершающей стадии создание на Бестиарии портала по мирам Сапковского.

7 октября, 2014 - 10:29
ГостьНезваный Re: Божонтка
Статус: гость

Простите, но разве языковой оригинал игры — английский? Не польский? Разве Godling Jonny это не точно такой же перевод "божонтки Янека" на английский как "прибожек Ивасик" — на русский?

2 June, 2015 - 23:42
KOT Re: Божонтка
KOT's picture
Статус: оффлайн

Простите, а где у нас сказано, что оригинал английский?

3 June, 2015 - 13:57
Колушка Re: Божонтка
Статус: гость

KOT писал:
Простите, а где у нас сказано, что оригинал английский?

А фигли вы тогда его в статье Джонни назвали, если в оригинале он Янек? ПРИЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ английская версия с их Джонни?

6 сентября, 2016 - 06:23
MrWind Re: Божонтка
Статус: гость

Может быть при том, что в русском превью Ивасика звали Джонни?

10 октября, 2016 - 01:19
korg Re: Божонтка
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации персонажа чужой статьи. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — посмертия
- домен — интерморы
- тип — блуждецы
- класс — околодомовые
- семейство — инфанты
- род — Божонтки
- вид — божонтка польский, божонтка силезский
- подвид — божонтка сапковский

Наднациональный таксон

- Отверженные младенцы

Физиология

- Человек

Места (они же локусы; ограничения; среда обитания)

- Дом

Дополнительные способности /особенности

- Помощь по хозяйству

Культурно-географическая

- Польская мифология и фольклор, Силезская мифология и фольклор

Вымышленные / литературные миры

- Мир Ведьмака (А.Сапковский)

4 May, 2017 - 17:30

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Игоша — в русских поверьях дух мертворожденного или умершего до крещения младенца, безрукий и безногий урод
Хохлик — в славянском фольклоре маленький чертенок, помощник домового
Полуденица — в славянской мифологии женский дух жаркого полудня, настигающий тех, кто вопреки народному обычаю работает в поле в полдень
Стрыга — в западно-славянской и карпато-балканской мифологиях ведьма, нежить, упырица, пьющая человеческую кровь
Поронец — в польской мифологии мелкий вредоносный демон, в которого превращается умерший до рождения или до крещения младенец
Утопец — в польском фольклоре злая водяная нежить, которой становится умерший в воде преступник или грешник, либо утопленный матерью некрещеный младенец
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Кикимора болотная — в славянской мифологии злобный женский дух, живущий в болотах и топях
Киллмулис — в английском фольклоре носатый домашний фейри, живущий на мельнице
Кикимора — в славянской мифологии беспокойный домашний дух исключительно женского пола, жена или сестра домового
Мулло — нежить, вампир или призрак умершего в фольклоре цыган
Клабаутерман — корабельный "домовой" балтийских флотилий
Нахцерервампирическое существо из средневекового северогерманского и кашубского фольклора, покойник, поедающий себя в могиле
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Альп — в германской мифологии, а также в мире ведьмака, нежить, разновидность вампира, способная выносить солнечный свет
Мерники — в германском, балтийском, западно- и южнославянском фольклоре блуждающие огоньки, в которых превратились души землемеров, нечестно мерявших землю при распределении участков
Лиетуонис — в латышской мифологии существо, по ночам душащее спящих, садясь им на грудь
Панны-зайцы — согласно локальной легенды, призраки Боболицкого замка в Силезском воеводстве Польши, выглядящие как зайцы с девичьими лицами
Ярошек — полевой демон Силезской мифологии, появляющийся на заболоченных полях в облике куропатки, фазана или зайца
Скржатки — в западно-славянской мифологии домовые нечистики в облике маленьких человечков