Агуара
Агуарав мире "Ведьмака" Анджея Сапковского, древняя лиса-оборотень, способная принимать человеческий облик и насылать иллюзии
Агуарав мире "Ведьмака" Анджея Сапковского, древняя лиса-оборотень, способная принимать человеческий облик и насылать иллюзии
Агуарав мире "Ведьмака" Анджея Сапковского, древняя лиса-оборотень, способная принимать человеческий облик и насылать иллюзии
Агуарав мире "Ведьмака" Анджея Сапковского, древняя лиса-оборотень, способная принимать человеческий облик и насылать иллюзии
Агуарав мире "Ведьмака" Анджея Сапковского, древняя лиса-оборотень, способная принимать человеческий облик и насылать иллюзии
Aguaraоригинальное написание названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковского
Vixenaоригинальное написание варианта названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание варианта названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание варианта названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание варианта названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскогооригинальное написание варианта названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковского
Виксенавариант названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскоговариант названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскоговариант названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскоговариант названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковскоговариант названия Агуары, лисы-оборотня у Сапковского

В мире "Ведьмака" пана Анджея Сапковского, Агуара или виксена — древняя лиса-оборотень, способная принимать человеческий облик и насылать иллюзии.

— Ta lisica... Czyli aguara... Z tego, co słyszałem, może zmieniać postać. Może objawić się jako kobieta, ale może też przybrać postać lisa. Czyli tak, jak wilkołak?

— Inaczej. Wilkołaki, niedźwiedziołaki, szczurołaki i im podobne są teriantropami, ludźmi zdolnymi do przeobrażenia się w zwierzę. Aguara to anterion. Zwierzę, a raczej istota potrafiąca przybrać postać człowieka.

Andrzej Sapkowski "Sezon burz" (1155: s.239)

— Та лисица… Или агуара… По тому, что я слышал, ей под силу изменять свой облик. Может предстать женщиной, но может и лисом перекинуться. Получается — как волкулак?

— По-другому. Волкулаки, медведолаки, крысолаки и подобные им — териантропы, люди, которые способны превращаться в зверей. Агуара же — антерион. Животное — или, скорее, существо — которое может оборачиваться человеком.

Анджей Сапковский "Сезон гроз" (1154)

В естественном виде агуара выглядит как очень крупная лисица с темно-серым мехом и белоснежным кончиком хвоста. В альтернативном облике предстает высокой стройной женщиной в облегающем платье. С лисьей головой. С острыми ушами и удлиненной мордой. Умеют виксены принимать и полностью человеческий облик, однако весьма вероятно, что это не что иное как иллюзия.

Kobieta znikła. A po konarze przemknął wielki lis, przemknął i skrył się w gąszczu. Zwierz wydawał się czarny, biały był tylko koniec puszystego ogona.

Andrzej Sapkowski "Sezon burz" (1155: s.243)

Женщина исчезла. А по стволу промелькнула крупная лиса, промелькнула и скрылась в чаще. Зверь казался черным, белел лишь кончик пушистого хвоста.

Анджей Сапковский "Сезон гроз" (1154)

Wskoczyła na dziób, zwinnie, lekko i bezszelestnie. W lisiej postaci. Poprzednio widział ją na tle nieba, wydała mu się wówczas czarna, smoliście czarna. Nie była taka. Futro miała ciemne, a kitę zakończoną śnieżnobiałym kwiatem, ale w jej umaszczeniu, zwłaszcza na głowie, przeważała szarość, właściwa bardziej korsakom niż lisom srebrnym.

Zmieniła się, wyrosła, przekształciła w wysoką kobietę. Z lisią głową. Ze szpiczastymi uszami i wydłużonym pyskiem. W którym, gdy go otwarła, zalśniły rzędy kłów.

Andrzej Sapkowski "Sezon burz" (1155: s.261)

Прыгнула на нос судна: ловко, легко и бесшумно. В лисьем облике. Прежде он видел ее на фоне неба, тогда показалась ему черной, смолисто-черной. Но ведьмак ошибся. Мех ее был темен, кончик хвоста заканчивался снежно-белой кисточкой, однако в масти ее, особенно на голове, преобладала серость, более свойственная корсакам, а не чернобуркам.

Она переменилась, выросла, превратилась в высокую женщину. С лисьей головой. С острыми ушами и продолговатой мордой. Когда распахнула пасть, блеснули ряды клыков.

Анджей Сапковский "Сезон гроз" (1154)

Все агуары — женского пола. В связи с этим размножение обычным способом им недоступно. Неизвестно естественный ли это порядок вещей, или же последствия какой то катастрофы (возможно, Сопряжения Сфер). Так или иначе, для получения потомства агуары похищают эльфийских девочек.

— Nie uwierzycie, ale... Dziewczynkę porwał potwór. Lisica. Znaczy, odmieniaczka. Vixena.

— Macie rację — rzekł wiedźmin zimno. — Nie uwierzę. Lisice, czyli vixeny, dokładniej zaś aguary, porywają wyłącznie dzieci elfów...

— Z mańki nas zażywasz? Dobrze wiesz, że elfy, jeśli im lisica porwie dzieciaka, nigdy nie próbują go odbić. Krzyżyk na nim stawiają i zapominają o nim. Uważają, że był lisicy przeznaczony.

— Właśnie. Ale to nic, jeno głupie elfie gadanie...

— ...Ekspedycja ratunkowa nie ma sensu i z góry skazana jest na niepowodzenie... Dziecka, które porwała aguara — wyjaśnił Geralt spokojnie — odzyskać się już nie da. To absolutnie niemożliwe. I nie chodzi nawet o to, że dziecka się nie odnajdzie, bo lisice wiodą niezwykle skryty tryb życia. Nie chodzi nawet o to, że aguara odebrać sobie dziecka nie pozwoli, a nie jest to przeciwnik, którego można w walce lekceważyć, tak w lisiej, jak i człekokształtnej postaci. Rzecz w tym, że porwane dziecko przestaje być dzieckiem. W porwanych przez lisice dziewczynkach zachodzą zmiany. Przekształcają się i same stają lisicami. Aguary nie rozmnażają się. Zachowują gatunek, porywając i przekształcając dzieci elfów.

— Ich lisi gatunek — dorwał się wreszcie do głosu Fysh — winien sczeznąć. Sczeznąć winny wszystkie te wilkołaki. Lisice, prawda to, ludziom w paradę rzadko włażą. Porywają tylko elfie szczenięta i tylko elfom szkodzą, co samo w sobie jest dobre, bo im więcej krzywdy się dzieje nieludziom, tym większa dla prawdziwych ludzi korzyść. Ale lisice to monstra, a monstra trzeba wygubić, sprawić, by sczezły, by cały ich ród sczezł. Ty wszak z tego właśnie żyjesz, wiedźminie, do tego się przyczyniasz...

— Wyjaśnienia wasze — ocenił spokojnie Geralt — mętne są, bez urazy, niczym mocz z zainfekowanego pęcherza. A szlachetność celu waszej ekspedycji wątpliwa jak cnota panienki rankiem po wiejskim festynie. Ale to wasza sprawa. Moją sprawą jest pouczyć was, że jedyny sposób obrony przed aguarą to trzymać się od aguary z daleka...

Andrzej Sapkowski "Sezon burz" (1155)

— Не поверите, но… Девочку похитило чудовище. Лисица. В смысле, оборотень. Виксена.

— Вы правы, — холодно произнес ведьмак. — Не поверю. Лисицы, или виксены, а точнее — агуары, крадут исключительно детей эльфов...

— Думаешь, брешем мы? Хорошо ведь знаешь, что эльфы, коль у них лисица похитит ребенка, никогда не пытаются его отбить. Считают его мертвым и забывают о нем. Полагают, что был он лисице предназначен.

— Именно. Но это пустые слова, просто глупые эльфийские предрассудки...

— ...Спасательная экспедиция не имеет смысла и наперед обречена на провал... Ребенка, которого похитила агуара, — спокойно пояснил Геральт, — вернуть не удастся. Это совершенно невозможно. И дело даже не в том, что вам не отыскать ребенка, поскольку лисы ведут чрезвычайно скрытный способ жизни. Дело не в том, что агуара не позволит отобрать у себя дитя, а она — не тот противник, которым можно пренебречь в сражении, будь она хоть в лисьем, хоть в людском обличье. Дело в том, что похищенный ребенок перестает быть ребенком. У похищенных лисами девочек начинают происходить изменения. Они сами превращаются в лис. Агуары не размножаются. Сохраняют свой род, похищая и изменяя эльфийских детей.

— Их лисий род, — наконец-то высказался Фиш, — должен исчезнуть. Как и все прочие оборотни. Лисы, правда, в дела людей редко влезают. Похищают только эльфьих пащенков и только эльфам вредят, что само по себе хорошо: чем больше кривды нелюдям — тем большая польза настоящим людям. Но лисы — это монстры, а монстров следует уничтожить, сделать так, чтоб исчезли они, чтобы весь их род перевелся. А ты ведь именно с этого и живешь, ведьмак, именно это ты и делаешь...

— Без обид, — спокойно произнес Геральт, — но объяснения ваши мутноваты, словно моча из инфицированного мочевого пузыря. А благородство целей вашей экспедиции сомнительно, как непорочность девицы наутро после сельского праздника. Но это — ваше дело. Мое же дело — донести до вас, что единственный способ защититься от агуары — держаться от агуары подальше...

Анджей Сапковский "Сезон гроз" (1154)

Будучи оборотнем, силой, проворством и остротой чувств агуара значительно превосходит человека. По мнению ведьмаков, в человеческом облике они не менее опасны, нежели в зверином. При этом сами ведьмаки не рассматривают агуар в качестве чудовищ и объекта заказов, объясняя это тем, что агуары разумны и не являются людоедами, а затворнический образ жизни и умение насылать мороки сводит контакты с людьми практически к нулю.

Помимо незаурядных физических возможностей агуары владеют и магией. Умеют призывать животных и чудовищ, но главным их козырем является магия иллюзий. И надо сказать, мороки эти очень стойкие и достоверные, способные воздействовать на группы людей и обмануть даже искушенный взгляд ведьмака.

Агуара Сапковского — явный отсыл к японским кицуне, а также к китайским лисам из книги В.Пелевина "Священная книга оборотня", цитата из которой присутствует в качестве эпиграфа к пятнадцатой главе "Сезона гроз" А.Сапковского:

Niegdyś mogłyśmy bardzo wiele. Mogłyśmy tworzyć iluzje magicznych wysp, pokazywać tysięcznym tłumom tańczące na niebie smoki. Mogłyśmy wywoływać wizje potężnej armii, zbliżającej się do murów miasta, i wszyscy mieszkańcy widzieli tę armię tak samo, aż do najdrobniejszych detali ekwipunku i znaków na chorągwiach. Jednak sprawić to mogły tylko tamte, nie mające sobie równych lisice z czasów pradawnych, które swą czarodziejską moc okupiły życiem. Od tamtych pór zdolności naszego gatunku uległy znaczącej degradacji — zapewne skutkiem ciągłego przebywania wśród ludzi.

Wiktor Pielewin "Swiaszczennaja kniga oborotnia" (376)

Когда-то мы могли многое. Мы могли наводить иллюзии волшебных островов, показывать пляшущих в небе драконов тысячным толпам. Могли создавать видимость огромного войска, приближающегося к стенам города, и все горожане видели эту армию одинаково, вплоть до деталей экипировки и надписей на знаменах. Но это были великие, несравненные лисы древности, которые заплатили за свое чудотворство жизнью. А в целом наш род с тех пор сильно деградировал — наверно, из-за постоянной близости к людям.

Виктор Пелевин "Священная книга оборотня" (376)

Интересно, что само слово "Агуара" пан Сапковский позаимствовал из языка гуарани́ — группы индейских народов в Южной Америке, где оно буквально означает "лиса", но также созвучно с местным названием гривистого волка, больше похожего на излишне длинноногую лисицу, чей образ в индейском фольклоре ассоциируется с ночными демоницами-искусительницами.

Онлайн источникиАнлайн крыніцыŹródła internetoweОнлайн джерелаOnline sources
Ведьмачья Wiki (ru)
Wiedźmińska Wiki (pl)
Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Штучка (минимум инфы, как правило из одного источника, по существу просто попавшемуся под руку, с большой вероятностью, что больше о нем не найти)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/aguara
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:
Вымышленные / литературные миры: Выдуманыя / літаратурныя сусветы: Wymyślone / literackie światy: Вигадані / літературні світи: Fictional worlds:

Comments

korg Re: Агуара
korg's picture
Статус: оффлайн

Еще одна параллель - Яломиште.

17 March, 2016 - 13:23
KOT Re: Агуара
KOT's picture
Статус: оффлайн

Есть такое дело.

17 March, 2016 - 13:41
Полосатый Re: Агуара
Полосатый's picture
Статус: оффлайн

Еще одно изображение...
http://vignette1.wikia.nocookie.net/vedmak/images/9/97/Агуара.png/revision/latest?cb=20160427111743

9 January, 2017 - 23:25
KOT Re: Агуара
KOT's picture
Статус: оффлайн

Окай, спасибо, добавил.

10 January, 2017 - 18:30
korg Re: Агуара
korg's picture
Статус: оффлайн

Взял на себя ответственность по паспортизации персонажа чужой статьи. Классификация экспериментальная, прошу сильно не пинать )

Экстранаучная классификация

- статус — существа
- домен — животные
- тип — метаморфы
- класс — перевертыши (животные-оборотни)
- семейство — хоморионы (звери-оборотни)
- род — лисы-оборотни
- вид — АГУАРА САПКОВСКОГО

Физиология

Человек, Лиса

Дополнительные способности

- Насылание иллюзий, Подмена (украдание) младенцев

Вымышленные / литературные миры

Мир Ведьмака (А.Сапковский)

26 April, 2017 - 14:01

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
1 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Келпи — в шотландской мифологии водяной дух, в образе коня уволакивающий людей в воду
Кицунэ — в японском, китайском, корейском и вьетнамском фольклорах демоническая лисица-оборотень
Рейко — по японскому фольклору разновидность кицунэ, "призрачная лиса"
Корио — по японскому фольклору разновидность кицунэ и рейко, "преследующая лиса"
Куко — в японском и китайском фольклоре разновидность кицунэ, "воздушная лиса"
Бакемоно-Кицунэ — по японскому фольклору разновидность кицунэ, волшебные или демонические лисы
Бьякко — по японскому фольклору разновидность кицунэ, "белая лиса", посланница богов
Яломиште — в фольклоре Валахии (исторической области на юге Румынии) лиса-оборотень, выполняющая, кроме того, функции духа-хранителя леса
Гуль — арабский демон, джинн низшего ранга, ставший подвидом кладбищенского упыря
Медведи-оборотни — в ряде культур (как правило северных: скандинавы, финно-угры, балты, славяне) люди, превращающиеся в медведей, и наоборот
Шакко — в японском фольклоре разновидность кицунэ, "красная лиса"
Тенко — по японскому фольклору разновидность кицунэ, "божественная лиса"
Ногицунэ — по японскому фольклору разновидность кицунэ, "дикая лиса", шутник и трикстер
Вервольф — в европейской культуре времён Средневековья и Нового времени человек, способный превращаться в волка
Фера — общее название перевертышей мира Тьмы (игра «Werewolf: the Apocalypse»)
Лисы-оборотни — лисы-оборотни, присутствующие под различными названиями в ряде культур — от Ирландии до Японии
Генко — в японском фольклоре разновидность кицунэ, "черная лиса"
Хэнгэёкай — общее название японских животных-оборотней
Мулло — нежить, вампир или призрак умершего в фольклоре цыган
Стрыга — в западно-славянской и карпато-балканской мифологиях ведьма, нежить, упырица, пьющая человеческую кровь