Гаёвки
Гаёвкив белорусской мифологии внучки гаёвого деда, лешего
Hajoŭkіmerry and playful woodland spirits, granddaughters of Hajun in Belarusian folklore
Гаёвкив белорусской мифологии внучки гаёвого деда, лешего
Hajoŭkіmerry and playful woodland spirits, granddaughters of Hajun in Belarusian folklore
Гаёвкив белорусской мифологии внучки гаёвого деда, лешего
Гаёўкіоригинальное написание наименования "гаёвки" на белорусском языкеоригинальное написание наименования "гаёвки" на белорусском языкеоригинальное написание наименования "гаёвки" на белорусском языкеоригинальное написание наименования "гаёвки" на белорусском языкеоригинальное написание наименования "гаёвки" на белорусском языке

Гаёвки — блондинки-нарушительницы правил дорожного движения. Лишенные своих водительских удостоверений, они всюду следуют за гаевым, с течением времени приобретают его привычки и начинают издеваться над другими водителями.

Сетевая шутка

Гаёвки — это не помощницы гаишника, как могло бы показаться на первый взгляд какому-нибудь неопытному читателю, а внучки гаюна или гаёвого деда, как кое-где на Беларуси называют лешего.

Гэта маладыя гарэзлівыя дзяўчаты. Яны вельмі любяць усё жывое. I лось, і маленькая птушачка, калі захварэюць ці параняцца, звяртаюцца да гаёвак па дапамогу, бо ведаюць: тыя залечаць ім раны, адходзяць іх.

На зіму гаёўка пакрываецца густой поўсцю снежна-белага колеру, чыстым застаецца толькі прыгожы твар ды косы, як і былі, русымі. Па вясне поўсць спадае, і гаёўка становіцца звычайнай дзяўчынай, толькі бадай, прыгажэйшая.

Злавіць і прыручыць гаёўку немагчыма. У час небяспекі яны могуць рабіцца нябачныя. Гаёвы дзед не дазваляе ўнучкам выходзіць за межы лесу. Але што неразумным дзяўчатам тыя забароны старога дзеда! I як толькі ў бліжэйшай вёсцы надарыцца гулянне, яны паціху ад гаюна выбіраюцца туды. Там, затаіўшыся, падглядаюць, як гуляе і весяліцца моладзь, якія строі і ўпрыгожанні на вясковых дзяўчатах. А ўжо як упадабаецца ім на каторай дзяўчыне сукенка ці яшчэ што, цікуюць тады, каб тая куды адасобілася, і здымаюць. Бывала нават, адпускалі дзяўчыну ў адным споднім альбо і зусім без нічога.

У Купальскую ноч гаёўкі таксама выходзяць з лесу паглядзець на вогнішча, якое распалілі людзі; падурэць у росным жыце, сабраць зёлак. Апоўначы яны ідуць назад у лес, каб паспець палюбавацца цвіценнем Папараці-кветкі. Гаёўкам вядома, дзе і калі расцвіце цуда-кветка. Таму калі раптам якому чалавеку пашанцуе высачыць гаёвак і не прыкмечаным імі пайсці следам, то яны прывядуць яго да жаданай кветкі шчасця.

Зап. А.У.Лукша, Вілейскі раён (449: с.515-516)

Это молодые проказливые девчата. Они любят все живое. И лось, и маленькая птичка, если заболеют или поранятся, идут к гаёвкам за помощью, потому что знают: те залечат им раны, выходят их.

На зиму гаёвка покрывается густым мехом снежно-белого цвета, чистым остается только их лицо да коса, как и была, русого цвета. По весне шерсть опадает, и гаёвка становится обыкновенной девушкой, только, считай, более красивой.

Поймать и приручить гаёвку невозможно. В минуту опасности они могут становиться невидимыми. Гаёвый дед не позволяет внучкам выходить за границы леса. Но что неразумным девкам те запреты старого деда! Как только в ближайшей деревне случится какая гулянка, они втихаря от гаюна выбираются туда. Там, затаившись, подстматривают, как гуляет и веселится молодежь, какие наряды и украшения на деревенских девушках. А уже как понравится им на какой девушке платье или еще что, следят тогда, чтоб та куда одна отлучилась, и снимают с нее то, что понравилось. Бывало даже, отпускали девушку в одном нижнем белье или вообще без ничего.

В Купальскую ночь гаёвки тоже выходят из леса посмотреть на костер, который раскладывают люди; подурачиться в росном жите, собрать лечебные травы. В полночь они идут назад в лес, чтобы успеть полюбоваться цветением Цветка-папоротника. Гаёвкам известно, где и когда распустится Чудо-цветок. Потому если вдруг какому человеку повезет выследить гаёвок и незамеченным ими пойти следом, то они приведут его к желанному цветку счастья.

Записано А.У.Лукшой в Вилейском районе (северо-запад Минской области Беларуси)

В общем, есть в гаёвках и что-то от русалок... (291: с.111)

Hajoŭkі are merry and playful woodland spirits that take form of young ladies. They are granddaughters of Hajun.

Гэта маладыя гарэзлівыя дзяўчаты. Яны вельмі любяць усё жывое. I лось, і маленькая птушачка, калі захварэюць ці параняцца, звяртаюцца да гаёвак па дапамогу, бо ведаюць: тыя залечаць ім раны, адходзяць іх.

На зіму гаёўка пакрываецца густой поўсцю снежна-белага колеру, чыстым застаецца толькі прыгожы твар ды косы, як і былі, русымі. Па вясне поўсць спадае, і гаёўка становіцца звычайнай дзяўчынай, толькі бадай, прыгажэйшая.

Злавіць і прыручыць гаёўку немагчыма. У час небяспекі яны могуць рабіцца нябачныя. Гаёвы дзед не дазваляе ўнучкам выходзіць за межы лесу. Але што неразумным дзяўчатам тыя забароны старога дзеда! I як толькі ў бліжэйшай вёсцы надарыцца гулянне, яны паціху ад гаюна выбіраюцца туды. Там, затаіўшыся, падглядаюць, як гуляе і весяліцца моладзь, якія строі і ўпрыгожанні на вясковых дзяўчатах. А ўжо як упадабаецца ім на каторай дзяўчыне сукенка ці яшчэ што, цікуюць тады, каб тая куды адасобілася, і здымаюць. Бывала нават, адпускалі дзяўчыну ў адным споднім альбо і зусім без нічога.

У Купальскую ноч гаёўкі таксама выходзяць з лесу паглядзець на вогнішча, якое распалілі людзі; падурэць у росным жыце, сабраць зёлак. Апоўначы яны ідуць назад у лес, каб паспець палюбавацца цвіценнем Папараці-кветкі. Гаёўкам вядома, дзе і калі расцвіце цуда-кветка. Таму калі раптам якому чалавеку пашанцуе высачыць гаёвак і не прыкмечаным імі пайсці следам, то яны прывядуць яго да жаданай кветкі шчасця.

Зап. А.У.Лукша, Вілейскі раён (449: с.515-516)

They are young ladies, very puckish. They love all things that alive. If anyone, from deer to a little bird, is hurt in forest they come to Hajoŭkі for help because they are natural healers.

In winter Hajoŭkі turn themselves in snow-white fur. Only their beautiful faces and fair braids stay as they were. In spring they cast their skin and turn into ordinary young girls only more beautiful.

It is impossible to catch and make Hajoŭka tame. They can disappear when dangerous. In his turn Hajun prohibits Hajoŭkі to come out of the forest. But naughty girls don't listen to their old grandfather. They love to sneak out as soon as some feasts are going on in some village nearby. They peep in hiding of the festivities of young lads and lasses and watch for dresses and decorations of girls. When they see on some girl garments they like, they wait for her to wander off the crowd and take all they like. Sometimes they left poor girl stripped naked.

On Kupala Night when people build bonfires, Hajoŭkі come out of the forest to watch them or to roll in rye or to collect some healing herbs. At midnight though they return to feast their eyes upon the bloom of fern-flower. Hajoŭkі know where and when it going to bloom. If anyone so lucky to follow Hajoŭkі without being seen, they will bring him to desired flower of happiness.

Collected by A.U.Luksha in Vileyka District in the north-west of Minsk Region of Belarus (449: p.515-516)

In some features Hajoŭkі resemble Rusalka.

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Процессия (незаконченная статья в процессе написания)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
0
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/gaevki
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

korg Re: Гаёвки
korg's picture
Статус: оффлайн

Экстранаучная классификация

- статус — сущности
- домен — повседневности
- тип — хранители
- класс — природные
- семейство — лешаки
- род — лесовики
- вид — ГАЁВКИ БЕЛАРУСКИЕ

Физиология

- Человек

Ареал

- Вилейский район (Вилейщина)

Среда обитания

- Лес

Дополнительные способности-особенности

- Опекунство/охрана, Хулиганство

Культурно-географическая

- Белорусская мифология и фольклор

12 May, 2017 - 17:27

Отправить комментарий

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
Пожалуйста, введите слова, показанные на картинке ниже. Это необходимо для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя спам-бота. Спасибо.
9 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Зазовка — в фольклоре северо-запада Беларуси, локальная лесная демоница в облике прекрасной девушки с длинными волосами, которая завораживала юношей и заводила их в чащу
Гаюн — в белорусской мифологии лесной дух, вид лешего
Леший — в славянской мифологии дух леса
Лесавки — в белорусском фольклоре мелкие лесные духи, дети лешего и кикиморы
Вужалка — в белорусском фольклоре девушка-змея, дочь змеиного царя
Купальский дедок — в белорусском фольклоре добрый лесной дух, собирающий "папараць-кветку" в купальскую ночь
Пущевик — в белорусском фольклоре хозяин ограниченного участка нетронутого леса (пущи), исключительно враждебный человеку
Хапун — в белорусском и украинском фольклоре мифическое существо, похищающее маленьких детей и евреев независимо от возраста
Баламутень — в белорусской мифологии опасный для женщин водяной человек с одутловатым лицом, гусиной кожей и огромным животом
Доброхожий — представитель низшей белорусской и польской мифологии, сочетающий в себе качества домового, лешего и ряда других персонажей
Туросик — у литовских русинов опасный лесной божок, под видом тура или оленя с золотыми рогами или копытами заманивающий путников в лес или болото
Железный человек — в фольклоре Полесья мифический железный великан, живущий в болоте или заболоченном лесу и охраняющий свою территорию от посягательств и незваных гостей
Верлиока — в восточнославянских сказках чудовищное агрессивное лесное создание, которое убивает объединённая группа людей, животных и предметов
Лойма — в белорусской мифологии коварный лесной или болотный дух исключительно женского пола
Блуд — в восточно-славянском фольклоре лесной дух, который сбивает с дороги путников, заставляет их плутать по лесу, заводит в болото или чащу
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Акуй-Халава — в легендах индейского племени пареси белый лесной человек-людоед
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Зюзя — в белорусской мифологии дух зимы, воплощение холода, а также локальный аналог Деда Мороза