Опивень
Опивеньв белорусской мифологии нечистик, склоняющий людей к пьянству
Опивеньв белорусской мифологии нечистик, склоняющий людей к пьянству
Апівеньпаводле беларускіх павер'яў нячысцік, які чапляецца да людзей, схіляючы іх да п'янства
Опивеньв белорусской мифологии нечистик, склоняющий людей к пьянству
Опивеньв белорусской мифологии нечистик, склоняющий людей к пьянству
Апівеньоригинальное белорусское написание имени Опивеньоригинальное белорусское написание имени Опивеньоригинальное белорусское написание имени Опивеньоригинальное белорусское написание имени Опивеньоригинальное белорусское написание имени Опивень

"Он [Кузя] терпеть не мог пьяных. Их Чумичка любит, двоюродный брат. Увидит, вот потеха! Сзади пнет, сбоку толкнет, с другого пихнет, пьяница — в лужу или еще в какую грязь. Лежит и мычит или хрюкает. А Чумичка за нос его теребит и хохочет. Оттого у них носы красные. Это все Чумичка!"

Татьяна Александрова "Домовенок Кузя"

Мировая культура не знает ни одного народа, который не изобрел бы и не употреблял бы некие вещества, приводящие сознание в измененное состояние. Первое место в это нелегком деле по всей вероятности принадлежит алкоголю, производящемуся из самого разнообразного сырья практически на всех континентах. Ну и, понятно, с людьми, злоупотребляющими всем этим, тоже сталкивались везде и во все времена.

Белорусы считали, что человек начинает много пить не просто так. Его к этому подталкивают нечистики, точнее, один вид нечистиков, называемый опи́вень.

Апівень — нячысцік, які чапляецца да людзей, схіляючы іх да п'янства. Апівень ніколі не прамінае ніводнага застолля. Ён прыстройваецца дзе-небудзь на канцы стала і сочыць за тым, хто і колькі выпівае. Не вельмі пітучых апівень падбухторвае, каб яны як мага больш выпілі. Калі яму гэта не ўдаецца — апівень падсыпае ў чарку нейкага зелля, пасля чаго чалавек робіцца зусім п'яны. Вельмі падабаецца апіўню забаўляцца з п'яніцамі. Ён дражніць іх, скідвае пад стол і інш.

Убачыць апіўня можна толькі на добрым падпітку. Гэта невялічкая істота, парослая цёмнай, рэдкай поўсцю. Галава ў яго па форме нагадвае чалавечую, ды толькі са свіным рылам. Там, дзе павінны быць бровы, у апіўня тырчаць маленькія, як у маладога бычка, рожкі. Ёсць у апіўня хвосцік, закручаны, нібыта ў парсючка. Ножкі з капытцамі. Ходзіць апівень прама або ракам.

Да ўсяго гэтага трэба дадаць, што небыло яшчэ і няма на свеце п'яніцы, які б здолеў перапіць апіўня. Колькi б ні выпіў апівень, занадта п'яным не будзе.

Пра чалавека, які шмат п'е, але не п'янее, гавораць, што ён "п'е, як апівень".

Запісаў А.У.Лукша ў Мядзельскім раёне (449: с.463-464)

Опивень — это нечистик (бес, чертенок), который цепляется к людям, склоняя их к пьянству. Опивень никогда не пропускает ни одного застолья. Он пристраивается где-нибудь на конце стола и следит за тем, кто и сколько выпивает. Не очень пьющих опивень подстрекает, чтоб они как можно больше выпили. Если ему это не удается — опивень подсыпает в чарку некое зелье, после чего человек становится совсем пьяным. Любит развлекаться с пьяницами, дразнит их, сбрасывает под стол.

Увидеть опивня можно только будучи сильно навеселе. Это небольшое существо, поросшее темной, редкой шерстью. Голова у него по форме напоминает человеческую, но только со свиным рылом. Там, где должны быть брови, у опивня маленькие, как у молодого бычка, рожки. Есть у него хвостик, закрученный, как у поросенка. Ножки с копытцами. Ходит опивень прямо или раком.

Ко всему этому следует прибавить, что еще не было и нет на свете пьяницы, который смог бы перепить его. Сколько бы не выпил опивень, слишком пьяным он никогда не будет.

Про человека, который много пьет и не пьянеет, говорят, что он пьет как опивень.

Записал А.У.Лукша в Мядельском районе Минской области Беларуси (449: с.463-464)

Сусветная культура не ведае а ні воднага народу, які не вынайшаў бы і не ўжываў бы нейкія рэчывы, якія прыводзяць свядомасць у зменены стан. Першае месца ў гэтай нялёгкай справе па ўсёй верагоднасці належыць алкаголю, які выраблялі з самай разнастайнай сыравіны практычна на ўсіх кантынентах. Ну і, зразумела, з людзьмі, якія злоўжываюць усім гэтым, таксама сутыкаліся ўсюды і ва ўсе часы.

Беларусы лічылі, што чалавек пачынае шмат піць не так сабе. Яго да гэтага подштурхоўваюць нячысцікі, дакладней, асобны від нячысцікаў, якія зваўся апівень.

Апівень — нячысцік, які чапляецца да людзей, схіляючы іх да п'янства. Апівень ніколі не прамінае ніводнага застолля. Ён прыстройваецца дзе-небудзь на канцы стала і сочыць за тым, хто і колькі выпівае. Не вельмі пітучых апівень падбухторвае, каб яны як мага больш выпілі. Калі яму гэта не ўдаецца — апівень падсыпае ў чарку нейкага зелля, пасля чаго чалавек робіцца зусім п'яны. Вельмі падабаецца апіўню забаўляцца з п'яніцамі. Ён дражніць іх, скідвае пад стол і інш.

Убачыць апіўня можна толькі на добрым падпітку. Гэта невялічкая істота, парослая цёмнай, рэдкай поўсцю. Галава ў яго па форме нагадвае чалавечую, ды толькі са свіным рылам. Там, дзе павінны быць бровы, у апіўня тырчаць маленькія, як у маладога бычка, рожкі. Ёсць у апіўня хвосцік, закручаны, нібыта ў парсючка. Ножкі з капытцамі. Ходзіць апівень прама або ракам.

Да ўсяго гэтага трэба дадаць, што небыло яшчэ і няма на свеце п'яніцы, які б здолеў перапіць апіўня. Колькi б ні выпіў апівень, занадта п'яным не будзе.

Пра чалавека, які шмат п'е, але не п'янее, гавораць, што ён "п'е, як апівень".

Запісаў А.У.Лукша ў Мядзельскім раёне (449: с.463-464)

Статус статьиСтатус артыкулаStatus artykułuСтатус статтіArticle status
Штучка (минимум инфы, как правило из одного источника, по существу просто попавшемуся под руку, с большой вероятностью, что больше о нем не найти)
Подготовка статьиПадрыхтоўка артыкулаPrzygotowanie artykułuПідготовка статтіArticle by
Your rating: None Рейтинг: 8.5 (Всего голосов: 2)
Адрес статьи в интернетеАдрас артыкулу ў інтэрнэцеAdres artykułu w internecieАдрес статті в інтернетіURL of article: //bestiary.us/opiven
Культурно-географическая классификация существ: Культурна-геаграфічная класіфікацыя істот: Kulturalno-geograficzna klasyfikacja istot: Культурно-географічна класифікація істот: Cultural and geographical classification of creatures:
Ареал обитания: Арэал рассялення: Areał zamieszkiwania: Ареал проживання: Habitat area:
Псевдо-биологическая классификация существ: Псеўда-біялагічная класіфікацыя істот: Pseudo-biologiczna klasyfikacja istot: Псевдо-біологічна класифікація істот: Pseudo-biological classification of creatures:
Физиологическая классификация: Фізіялагічная класіфікацыя: Fizjologiczna klasyfikacja: Фізіологічна класифікація: Physiological classification:

Comments

Дмитрий Re: Опивень
Дмитрий's picture
Статус: оффлайн

Допиться до зелёных чёртиков - это о нём?

21 July, 2013 - 01:43
korg Re: Опивень
korg's picture
Статус: оффлайн

Наверное да. )

21 July, 2013 - 08:04
Полосатый Re: Опивень
Полосатый's picture
Статус: оффлайн

Хех. Да, именно этот зверь у нас на Мядельщине постоянно буянит :)
Еще знаю там одних старушек в одной деревушке, которые пьют как опивень и не пьянеют. Нос токмо чуть покраснеет и все, больше никакого эффекта ))

P.S. Самогонка у них хорошая :)

20 октября, 2015 - 20:39

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Only registered users can post a new comment. Please login or register. Only registered users can post a new comment. Please login or register.

Еще? Еще!

Черти — в славянском фольклоре злые духи
Анчутка — по славянской мифологии злой дух, одно из названий черта (помесь черта и утки)
Баган — в белорусской мифологии домашний дух (подвид дворового), опекающий рогатый скот
Хихитун — в белорусской мифологии нечистик, который смеется в тот момент, когда с человеком случается несчастье
Бадюля — в белорусской мифологии некий дух, склоняющий человека к бродяжничеству
Пасечник — в украинском, белорусском и польском фольклоре дух пасеки, исчезающей после смерти человека, который заключил договор с этим духом
Сербай — в белорусском и литовском фольклоре антропоморфное существо, персонификация голода
Лойма — в белорусской мифологии коварный лесной или болотный дух исключительно женского пола
Церковный грим — в скандинавском и английском фольклоре дух в облике устрашающего черного зверя или карлика, следящий за благосостоянием отдельной церкви
Хут — в фольклоре северо-западной Беларуси вид домовика, дух-обогатитель, близкий огненному змею, домовому цмоку и литовскому айтварасу
Дикие люди — понятие народной демонологии, обозначающее различных лесных существ чудесной, "дивной" природы
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети
Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала
Вий — воспетый Гоголем персонаж восточнославянского фольклора, чей смертоносный взгляд скрыт под огромными веками
Букентавр — в европейском символизме чудовищная разновидность кентавра: получеловек, полубык
Яюйкитайский дракон, живущий в водах Жошуй
Гарцуки — по белорусскому поверью духи стихий, которые в облике птиц делают непогоду сильными размахами крыльев
Леший — в славянской мифологии дух леса
Лесавки — в белорусском фольклоре мелкие лесные духи, дети лешего и кикиморы
Злыдня — в белорусском фольклоре недоброе существо в образе невидимой женщиной без языка, глаз и ушей